Länkar

Nordiska heraldiska föreningar

Dansk Heraldisk Selskab

Svenska Heraldiska Föreningen

Norsk Heraldisk Forening

Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska Sällskapet i Finland

Nordiska heraldiska myndigheter

Riksarkivet (Sverige) – heraldik och statssymboler

Rigsarkivet (Danmark) – rigsvåbenet, kongekronen og offentlig heraldik

Riksarkivet (Finland) – Heraldiska nämnden

Övriga nordiska institutioner med relevans för heraldiken

Riddarhuset (Sverige)

Riddarhuset (Finland)

Dansk Adels Forening

Internationellt

Académie Internationale d’Héraldique (AIH)

Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique (CIGH)

The Heraldry Society (England)

The Heraldry Society of Scotland

Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin

Heraldischer Verein “Zum Kleeblatt” von 1888 zu Hannover

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Adler. Heraldisch-Genealogische Gesellschaft (Wien)

Société française d’héraldique et de sigillographie

Heraldry of the World – en samling av en mängd territoriella vapen från hela världen