Sällskapets aktiviteter och historia

SHS nu

Societas Heraldica Scandinavica (SHS) har siden 1959 har været samlingspunkt for heraldisk interesserede i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Den er med sine mere end 400 medlemmer Nordens største heraldiske forening.

Heraldisk Selskab (SHS) udgiver to gange om året (marts og oktober) Heraldisk Tidsskrift. Ud over dette udgiver foreningen en skriftserie, Heraldiske Studier, som med ujævne mellemrum udgiver større hæfter og bøger om heraldik, samt våbenrullen Skandinavisk Vapenrulla, hvori nye og gamle familievåbener præsenteres.

SHS arrangerer møder, kollokvier og konferencer i eget regi eller sammen med andre organisationer. Blandt andet har SHS været vært/medvært for internationale kongresser i Stockholm (5., 1960), København (14., 1980), Helsinki (16., 1984) og Uppsala (20., 1992) og kollokvium i København 2017 med emnet “De Store Ridderordener og Deres Heraldik” med H.K.H. Prins Joachim som protektor.

I de seneste år har SHS organiseret nordiske heraldiske konferencer i Lund (2017), Sønderborg (2015), Trondhjem (2013), Helsingfors (2011), Stockholm (2009), Hillerød (2007), Oslo (2005), Åbo/Turku (2003) og Kalmar (2001). Den næste og 10. finder sted i Norge i maj 2019.

SHS samarbejder med andre heraldiske og genealogiske foreninger i Norden og resten af verden. Selskabets lokalafdeling for Danmark, Dansk Heraldisk Selskab, arrangerer hvert år en foredragsrække i København. Lokalavdelningen i Lund ordnar regelbundet seminarier och andra sammankomster.

SHS forhistorie

Societas Heraldica Scandinavica har rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica.

Der har været heraldiske foreninger i Danmark i næsten 250 år. Den første af arten, Det Kongelige Danske Genealogiske og Heraldiske Selskab, blev stiftet i 1777 og fik kongelig stadfæstelse året efter. I 1810 var selskabet imidlertid ved at svinde hen og blev derfor fusioneret med Det Kongelige Danske Selskab til Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. Se nu https://danskeselskab.dk/

Segl for Det Kongelige Danske Genealogiske og Heraldiske Selskab, Det Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik (Societas Heraldica Danica) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946.

Danmark var således i mere end 100 år uden en forening med et egentligt heraldisk sigte, indtil en kreds af heraldikere i 1941 dannede det eksklusive Collegium Heraldicum. Dette fik i 1943 navneforandring til Det Danske Selskab for Heraldik og Sfragistik (Societas Heraldica Danica), men efter 2. verdenskrig dannede en række medlemmer det konkurrerende Dansk Heraldisk Samfund af 1946. I 1959 blev disse to foreninger opløst til fordel for en ny forening, der kunne udstrække aktiviteterne og medlemskredsen udstrakt til at dække hele Norden, i form af det nuværende skandinaviske heraldiske selskab, Societas Heraldica Scandinavica.

I de næste godt 50 år blev de heraldiske aktiviteter i Øst-Danmark varetaget af en lokalafdeling “for København og Omegn”. Disse aktiviteter, som i en årrække var organiserede af Nils G. Bartholdy, Allan Tønnesen og Steen U. Zangenberg, er siden skabelsen af Dansk Heraldisk Selskab i 2010 fortsat af dette.  Aktiviteterne omfatter hvert år en heraldisk foredragsrække og som regel en eller flere udflugter.

Lokalafdelinger og nordiske foreninger

Dansk heraldisk selskab fungerer som en lokalafdeling af Societas Heraldica Scandinavica. Også Norsk heraldisk forening och Svenska heraldiska föreningen har oprindelig været lokalafdelinger af Societas Heraldica Scandinavica.

Links til de nåværende lokalafdelinger findes her.

I Finland findes to heraldiske foreninger, Heraldiska Sällskapet i Finland og Collegium Heraldicum Fennicum.

Hedersmedlemmar / Æresmedlemmer

Hedersmedlemmar / Æresmedlemmer finns förtecknade här.