Societas Heraldica Lundensis

Den 5 maj 2007 inrättades Societas Heraldica Lundensis som en lokalavdelning för Lund med omnejd. Dagen därpå godkändes lokalavdelningen av styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica. Stadgar antogs år 2013. Ansvariga är:

  • Martin Sunnqvist, ordförande
  • Henric Åsklund, kassör
  • Claus K. Berntsen, sekreterare
  • Elsa Trolle Önnerfors, ledamot

Verksamheten består för närvarande främst av två delar:

  • Arrangemang av utflykter och möten av heraldiskt intresse, just nu med fokus på den 9 Nordiska Heraldiska Konferensen i maj 2017, se här.
  • Bidrag till arbetet med ordnandet och bevarandet av Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap. Kontaktperson för Projekt Jan Raneke är Henric Åsklund.

SHL

Heraldisk lunch

Heraldisk lunch på Grand hotel i Lund hålls kl. 11.30 – ca 13.00 första helgfria fredagen i varje månad, under våren 2017: den 3 februari, den 3 mars, den 7 april och den 5 maj.

Seminarier

Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund. Eftersits på Grand Hotel.

Onsdagen den 15 februari 2017 kl. 18.00 (..): Om “Näsan i heraldiken”

Inledning av stadsbyggnadsarkitekt, nas.dr Christer Liljemark, om den nasologiska avhandlingen “Näsan i Heraldiken”.

Eftersits å Grands matsal till självkostnadspris. För bordsbokningens skull, så ber vi om anmälan till eftersitsen senast onsdag den 8 februari kl 12.00 till shl@heraldik.org.

Torsdagen den 25 – söndagen den 28 maj 2017: Den 9 Nordiska Heraldiska Konferensen

Se utförlig information här.

Lördagen den 10 juni 2017: International Heraldry Day och generalförsamling (årsmöte) i Societas Heraldica Lundensis

Mer information kommer.