HT Bind 10 (2005-09)

Redigeret af Poul greve Holstein.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 10, nr. 91 Marts 2005

Henrik Degerman: Riddarhusets heraldiska Reglor      9

Harald Nissen: Nye kommunevåpen i Norge                21

Allan Tønnesen: Kannikernes bomærker 29

Harald Nissen: Det norske kongevåpenet                      33

Heraldica varia                   39

Heraldisk litteratur siden sidst                 42

Henrik Degerman: Carol Hedberg in memoriam           56

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond.


Bind 10, nr. 92 Oktober 2005

Guðný Jónasdóttir: Det islandske falkevåpen – bakgrunn og historie 57

Magnus Bäckmark: Tre små sköldar        72

Erling Svane: Glemt kongevåben i Helsingør                84

Heraldica varia                   88

Heraldisk litteratur siden sidst                 103

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond, Nordisk Kulturfond, Carlsen-Langes Legatstiftelse og Fredrik og Emma Kraghs Mindesfond.


Bind 10, nr. 93 Marts 2006

Harald Nissen: Den eldste kvinneheraldikk i Norge     105

Nils G. Bartholdy: Nordiske våbener i to tyske krøniker                    130

Aage Andersen: Slægten Rosenkrantz’ firedelte våben                      137

Heraldisk litteratur siden sidst                 143

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond og Metro-Schrøder-Fonden.


Bind 10, nr. 94 Oktober 2006 

Hans Cappelen: Norge i 1905: Gammelt riksvåben og nytt kongevåpen                  153

Camilla Luisa Dahl: Dronning Eufemias heraldiske dragt                  168

Nils G. Bartholdy: Kejserinde Dagmars genbegravelse                      177

Heraldica varia                   182

Heraldisk litteratur siden sidst                 186

Henrik Degerman: Kari K Laurla in memoriam             199

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond og Nordisk Kulturfond.


Bind 10, nr. 95 Marts 2007 

Peter Kurrild-Klitgaard og Ronny Andersen: Våbener for kronprinsesse Mary og professor John Donaldson  201

Thomas W. Lassen: Vore byvåbeners ældste tinkturer  213

Magnus Bäckmark: “Emot Rikswapenets höga wärdighet”               232

Heraldica varia                   239

Heraldisk litteratur siden sidst                 246

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond.


Bind 10, nr. 96 Oktober 2007 

Tom C. Bergroth: Ett nationellt identitet 249

Bertil A. Frosell: Tronvåben for biskop Czeslaw Kozon                     263

Carl Michael Raab: Erik Posse och hans heraldiska samling               273

Heraldica varia                   283

Heraldisk litteratur siden sidst                 286

Ernst Verwohlt 1923-2007 296

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond og Nordisk Kulturfond.


Bind 10, nr. 97 Marts 2008

Nils G. Bartholdy: Bergshammar og Gelre                    297

Leif Ericsson: Konstnärlig frihet kontra förlagan          303

Allan Tønnesen: Ditmarsken-allegori       310

Michael Dupont: Bomærker på Drejø      320

Heraldica varia                   330

Heraldisk litteratur siden sidst                 333

Jan Raneke 1914-2007       341

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond.


Bind 10, nr. 98 Oktober 2008  

Nils G. Bartholdy: De danske kongers skjoldholdere   345

Steen Clemmensen: Ligheder, forskelligheder og faldgruber             358

Heraldica varia                   372

Heraldisk litteratur siden sidst                 374

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond.


Bind 10, nr. 99 Marts 2009  

Inga von Corswant-Naumburg: Friherre Hans Abraham Kruuse af Verchous vapensköld och anvapen i Grödinge kyrka             393

Poul Holstein: Slægten von Bertouchs og de Bertouch-Lehns heraldik                   409

Ronny Andersen: Kongelige våbenmalere og heraldisk kunst            427

Trond Norén Isaksen: Kongevåpenet og 1905              436

Allan Tønnesen: Otto H. M. baron Haxthausen 1925-2008                439

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond.


Bind 10, nr. 100 Oktober 2009 

Sven Tito Achens vapen av Ronny Andersen ur HT nr 100.

Marianne Sandels: Femte nordiska heraldikkonferensen                    441

Peter Kurrild-Klitgaard: Våbenrulle for Societas Heraldica Scandinavica               451

Terje Bratberg og Harald Nissen: Den trondhjemske slekt Hammond og engelsk våpenrett         489

Nils G. Bartholdy: Carl-Alexander von Volborth 1919-2009             503

Register         505

Hæfte nr. 99 og 100 er udgivet med støtte fra Nordisk Publiceringsnævn for humanistiske og samfundsvideskabelige tidsskrifter (NOP-HS)