Societas Heraldica Scandinavica har genom åren haft flera lokalavdelingar runt om i Skandinavien som har haft en betydande del av SHS lokala heraldiska aktiviteter.

SHS lokalavdelningar

Danmark

Norge

Island

Sverige