Salg / Försäljning

Societas Heraldica Scandinavica

Beställning och betalning sker genom hemsidan genom att du klickar på respektive knapp LÄGG I VARUKORG. Ett enhetsporto på 50 DKK tillkommer oavsett land och beställningens omfattning. Moms eller tull kan tillkomma vid försändelser som skickas utanför EU; det ligger utanför vår kontroll. Varukorgen syns i kanten eller längre ned på sidan, beroende på om du använder dator eller telefon. Du kan betala via PayPal eller med bank- eller kreditkort.

Överst finns avdelningarna Scarves, slips, pin och vykort, Böcker, och Heraldiske Studier. Sedan följer häften av Heraldisk Tidsskrift och Skandinavisk Vapenrulla.

Besök också gärna Svenska Heraldiska Föreningens Webbutik och Suomen Heraldinen Seuras bokhandel genom Tiedekirja (under ”avancerad sökning/specified search” väljs ”Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska Sällskapet i Finland” och ”sök/search”)

Scarves, slips, pin, underlägg och vykort

Scarves – tørklæder

Silkesatin. 65×65 cm. Tygets mönster har tagits fram av den heraldiska konstnären Tania Crossingham.

För medlemmar 190 DKK:

För icke-medlemmar 230 DKK:

Näsdukar – lommetørklæder

Silkesatin. 35×35 cm. Tygets mönster har tagits fram av den heraldiska konstnären Tania Crossingham

För medlemmar 150 DKK:

För icke-medlemmar 180 DKK:

Slips

För medlemmar 140 DKK:

För icke-medlemmar 170 DKK:

Pin

För medlemmar 20 DKK:

För icke-medlemmar 30 DKK:

Underlägg (coasters)

Underlägg tryckta på Gammelhuset Tryckeri i samband med det internationella heraldiska kollokviet i Lund 2023. Motivet är den internationella heraldiska akademins emblem.

Intäkten (exkl. frakt) går oavkortat till Antti Matikkalas legat.

6 st. för 100 DKK:

Vykort

Med våbener for SHS-ledelsens medlemmer 2009-2015 (Ronny Andersen)

10 DKK:

Med kongevåbener fra Kalmar-unionens tid (Magnus Bäckmark)

10 DKK:

Böcker om nordisk heraldik

Utgivna av SHS, under medverkan av SHS eller med anknytning till SHS.

Dansk Heraldisk Bibliografi 1569-1999

Steen Clemmensen, Ole Rostock & Sven Tito Achen: Dansk Heraldisk Bibliografi 1569-1999 (2002). En kraftigt udvidet og opdateret udgave af Rostock & Achens klassiske oversigt over dansk heraldisk litteratur igennem +400 år.

För medlemmar 150 DKK:

För icke-medlemmar 180 DKK:

Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536

Nils G. Bartholdy: Adels- og våbenbreve udstedt af danske (unions-)konger indtil 1536 (2007). Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie. Udgaven medtager ikke kun breve udstedt til danske. Flere af brevene vedrører Norge, Island, Sverige og Finland.

160 DKK. Säljs av Kildeskriftselskabet.

Heraldikkens femten glæder

Sven Tito Achen: Heraldikkens femten glæder (ny udgave 2009). En revideret udgave af en af de mest populære og læseværdige introduktioner til heraldikken.

198 DKK. Säljs av Museum Tusculanums Forlag.

Magtens Besegling

Allan Tønnesen: Magtens Besegling (2013). En omfattende analyse af seglene på den dansk-norske “enevoldsarveregeringsakt”, med omtale af disses heraldik og personerne bag, samt den historiske kontekst.

398 DKK. Säljs av Syddansk Universitetsforlag.

Himmerlands Bomærker

Ole Færch: Himmerlands Bomærker (2015). En gennemgang af mange hundrede bomærker fra segl m.v., hidrørende fra Himmerland.

För medlemmar 120 DKK:

För icke-medlemmar 150 DKK:

Det danske kongevåben fra Valdemarerne til Frederik VI

Nils G. Bartholdy: Det danske kongevåben fra Valdemarerne til Frederik VI. Studier i danmarkshistoriens heraldiske spejl (2021). I denne bog ses danmarkshistorien fra en heraldisk synsvinkel. Kongevåbenets fremkomst, udvikling og betydning følges fra det ældste kendte eksempel på våbenet med løver og hjerter eller blade fra ca. 1194 til en komposition med mange felter.

380 DKK. Säljs av Museum Tusculanums Forlag.

Heraldiske Studier

Gravmindernes vidnesbyrd

Nr. 2. J.C. Bille Brahe: Gravmindernes vidnesbyrd (1985). En gennemgang anevåbener i dansk-skånske slægtskredse med udgangspunkt i slægterne Brahe, Bille m.fl.

40 DKK. Säljs av Museum Tusculanums Forlag.

Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere

Nr. 3. O. Rostock: Nøgle til 808 skandinaviske skjoldholdere (1990). En praktisk heraldisk “nøgle” over samtlige kendte skjoldholdere i nordisk heraldik.

För medlemmar 50 DKK:

För icke-medlemmar 60 DKK:

Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de tre kroner

Nr. 6. Ulrik Reindel: Kronborgtapeternes kongevåbener og striden om de tre kroner (2008).

120 DKK. Säljs av Museum Tusculanums Forlag.

Nordiske Heraldiske Exlibris

Nr. 7. Peter Kurrild-Klitgaard: Nordiske Heraldiske Exlibris (2019). Boken innehåller 85 utvalda nordiska bokägarmärken, framställda från 1950-talet till 2019, som utmärker sig genom att alla innehålla ett familjevapen eller andra heraldiska element.

För medlemmar 80 DKK:

För icke-medlemmar 100 DKK:

Heraldisk Tidsskrift

Nummer 21 – Marts 1970

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 22 – Oktober 1970

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 26 – Oktober 1972

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 28 – Oktober 1973

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 31 – Marts 1975

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 32- Oktober 1975

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 34 – Oktober 1976

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 37 – Marts 1978

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 38 – Oktober 1978

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 39 – Marts 1979

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 41 – Marts 1980

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 42 – Oktober 1980

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 43 – Marts 1981

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 44 – Oktober 1981

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 45 – Marts 1982

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 46 – Oktober 1982

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 47 – Marts 1983

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 48 – Oktober 1983

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 49-50 “Heraldik i Norden”

För medlemmar 300 DKK

För icke-medlemmar 360 DKK

Nummer 51 – Marts 1985

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 52 – Oktober 1985

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 53 – Marts 1986

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 54 – Oktober 1986

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 55 – Marts 1987

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 56 – Oktober 1987

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 57 – Marts 1988

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 58 – Oktober 1988

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 59 – Marts 1989

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 60 – Oktober 1989

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 61 – Marts 1990

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 62 – Oktober 1990

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 63 – Marts 1991

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 64 – Oktober 1991

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 65 – Marts 1992

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 66 – Oktober 1992

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 67 – Marts 1993

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 68 – Oktober 1993

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 69 – Marts 1994

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 70 – Oktober 1994

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 71 – Marts 1995

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 72 – Oktober 1995

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 73 – Marts 1996

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 74 – Oktober 1996

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 75 – Marts 1997

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 76 – Oktober 1997

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 77 – Marts 1998

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 78 – Oktober 1998

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 79 – Marts 1999

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 80 – Oktober 1999

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 81 – Marts 2000

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 82 – Oktober 2000

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 83 – Marts 2001

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 84 – Oktober 2001

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 85 – Marts 2002

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 86 – Oktober 2002

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 87 – Marts 2003

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 88 – Oktober 2003

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 89 – Marts 2004

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 90 – Oktober 2004

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 91 – Marts 2005

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 92 – Oktober 2005

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 93 – Marts 2006

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 94 – Oktober 2006

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 95 – Marts 2007

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 96 – Oktober 2007

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 97 – Marts 2008

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 98 – Oktober 2008

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 99 – Marts 2009

För medlemmar 30 DKK

För icke-medlemmar 50 DKK

Nummer 100 – Oktober 2009

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 101 – Marts 2010

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 102 – Oktober 2010

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 103 – Marts 2011

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 104 – Oktober 2011

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 105 – Marts 2012

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 106 – Oktober 2012

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 107 – Marts 2013

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 108 – Oktober 2013

För medlemmar 70 DKK

För icke-medlemmar 90 DKK

Nummer 109 – Marts 2014

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 110 – Oktober 2014

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 111 – Marts 2015

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 112 – Oktober 2015

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 113 – Marts 2016

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 114 – Oktober 2016

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 115 – Marts 2017

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 116 – Oktober 2017

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 117 – Marts 2018

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 118 – Oktober 2018

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 119 – Marts 2019

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 120 – Oktober 2019

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 121 – Marts 2020

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 122 – Oktober 2020

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 123 – Marts 2021

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 124 – Oktober 2021

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 125 – Marts 2022

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 126 – Oktober 2022

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 127 – Marts 2023

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Nummer 128 – Oktober 2023

För medlemmar 130 DKK

För icke-medlemmar 170 DKK

Skandinavisk Vapenrulla

Samlat köp t.o.m. 2009/10

För medlemmar och icke-medlemmar 150 DKK

Nr 2

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 3-4

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 5

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 6

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 7

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 8

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

Nr 10

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1976

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1977

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1978

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1989

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1991/92

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1993

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1996

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

1997

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2001

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2002/03

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2004

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2005/06

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2007/08

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2009/10

För medlemmar och icke-medlemmar 10 DKK

2011

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2012/13

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2014

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2015

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2016

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2017

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2018

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2019

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2020

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2021

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

2022

För medlemmar och icke-medlemmar 100 DKK

Norsk Heraldisk Forening

Alle priser er i NOK excl. porto. Bestilles ved henvendelse til post@heraldikk.no. Publikasjonene er kun på norsk.

VÅPENBREVET: ældre numre (A5-format) farger 50,-, sort-hvitt 30,-

Hallvard Trætteberg: Norges våpen og krone, særtrykk 50,-

Svenska Heraldiska Föreningen

Se utbudet i Svenska Heraldiska Föreningens Webbutik

Suomen Heraldinen Seura

Beställning genom Tiedekirja/ Vetenskapsbokhandeln http://www.tiedekirja.fi

Under ”avancerad sökning/specified search” vælges ”Suomen Heraldinen Seura – Heraldiska Sällskapet i Finland” og ”sök/search”. Alle priser er i Euro, excl. porto.