HT Bind 1 (1960-64)

Redigeret af Sven Tito Achen.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.

De äldsta häftena är digitaliserade. Man kan antingen se artiklarna genom att klicka på de blå länkarna, eller ladda ned dem genom att klicka på “Download”.


Bind 1, nr. 1 Marts 1960


Sigill för Kristian I av Danmark 1449. Illustration i HT nr 1, Paul Warming: Christiern I.s skjoldholdere.

Bind 1, nr 2 Oktober 1960 

Några av KFUM-spejdernes vapen. Illustration i HT nr 2, G. Mortensen: KFUM-spejdernes divisionsvåbener

Bind 1, nr. 3 Marts 1961  

Vapen för Muurla och Nystad. Illustration i HT nr 3, Nye kommunevåbener i Norden.

Den heraldiske familie        89


Bind 1, nr 4 Oktober 1961  

Vapen för Johan V, kung av Portugal. Illustration i HT nr 4, Roger Pye: Portugals våben.

Bind 1, nr 5 Marts 1962  

Njurunda och Indals-Lidens vapen. Illustration i HT nr 5, Nya kommunvapen i Norden.

Bind 1, nr. 6 Oktober 1962 

Vapen för ätten Falkenberg af Bålby. Illustration i HT nr 6, Jan Raneke: Släkten Falkenbergs tolv schackrutor.

Jan Raneke: Släkten Falkenbergs tolv schackrutor        233

O. H. M. Baron Haxthausen: En dansk-svensk »skygge«? 236

Liss-Eric Björkman: Index över svenska begravningsvapen och epitafier                241

Hans Konow: Nye våbener til den kgl. danske marine 243

Kampagnen mod Atomvåben                  246

Hans Gillingstam: Lejon och leoparder    247

En våbenfrise i korssting    252

Finlands länsvapen             254

Heribert Seitz: Sveriges tre kronor – några reflexioner  257

Torvald T:son Hohenthal: Två gamla vapens vandring 259

Sven Tito Achen: Himmeriges nøgler og Næstved byvåben               261

Ny heraldisk litteratur        269

Kommunens styrelse var samlad….         274

Mindre meddelelser            277


Bind 1, nr. 7 Marts 1963  

Jerusalemkorset. Illustration i HT nr 7, O. H. M. Baron Haxthausen: Jerusalemskorset.

Christian Spangen: En norsk odelsbondeslekt og dens merke            281

Hans Schlyter: Gamla emblem och nya vapen               287

Jan Raneke: En heraldisk felrestaurering 290

O. H. M. Baron Haxthausen: Jerusalemskorset 293

Mindre meddelelser            307

Nye kommunevåpen i Norden                 313

Rettelser og kommentarer  319

Sven Tito Achen: Tre nye statsvåbener    321

Ny heraldisk litteratur        324


Bind 1, nr. 8 Oktober 1963  

Tokugawa-släktens mon. Illustration i HT nr 8, Christian Otto Achen: Japansk heraldik.

Hallvard Trætteberg: Klostersegl i nordisk middelalder                     329

Christian Otto Achen: Japansk heraldik  345

C. G. U. Scheffer: Hallands häraders vapen 350

J. Ursin: Hesteskoen som symbol 357

»Granskuran« i finländsk heraldik           359

Ett sfragistiskt problem      363

Mindre meddelelser            365

Ny heraldisk litteratur        367

Hans Krag: Litt om heraldiske fisk          374


Bind 1, nr. 9 Marts 1964 

Påven Paul VI:s vapen. Illustration ur HT nr 9, Bruno B. Heim: Pave Paul den Sjettes våben.

Bengt Olof Kälde: Series Archiepiscoporum Upsaliensis                   377

Nya kommunvapen i Norden                   383

Mindre meddelelser            389

Bruno B. Heim: Pave Paul den Sjettes våben                393

Sven Tito Achen: Identificering af ukendte våbener    395

Ny heraldisk litteratur        423


Bind 1, nr. 10 Oktober 1964

Vapenexempel med granskuror. Illustration i HT nr 10, Ahti Hammar: Granskurorna.

Titelsider og indholdsfortegnelse til bind 1 = nr. 1-10  I-VIII

Johan H. Meyer: Stokkfisk og stuemerker på Bryggen i Bergen        425

O. H. M. Baron Haxthausen: Prinsessens altertavle 429

Hans Chr. Bjerg: Et ukendt Tordenskioldsegl               432

Ny heraldisk litteratur        435

Ahti Hammar: Granskurorna                    439

Hans Krag: Et Rosenkrantz-våben på ukjente veier      441

Mindre meddelelser            443

Sven Tito Achen: Et par unionsvåbener i England        447

Heraldisk Selskabs medlemsliste pr. 1/8 1964               449

Register til nr. 1-10             461