HT Bind 1 (1960-64)

Redigeret af Sven Tito Achen

Digital utgåva redigerad av Jens Christian Berlin

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas

Alla artiklar i bandet är digitaliserade. Man kan antingen se artiklarna genom att klicka på de blå länkarna, eller ladda ned dem genom att klicka på “Download”.


Bind 1, nr. 1 Marts 1960

Sigill för Kristian I av Danmark 1449. Illustration i HT nr 1, Paul Warming: Christiern I.s skjoldholdere.

Bind 1, nr 2 Oktober 1960 

Några av KFUM-spejdernes vapen. Illustration i HT nr 2, G. Mortensen: KFUM-spejdernes divisionsvåbener

Bind 1, nr. 3 Marts 1961  

Vapen för Muurla och Nystad. Illustration i HT nr 3, Nye kommunevåbener i Norden.

Bind 1, nr 4 Oktober 1961  

Vapen för Johan V, kung av Portugal 1706-1750. Illustration i HT nr 4, Roger Pye: Portugals våben.

Bind 1, nr 5 Marts 1962  

Njurunda och Indals-Lidens vapen. Illustration i HT nr 5, Nya kommunvapen i Norden.

Bind 1, nr. 6 Oktober 1962 

Vapen för ätten Falkenberg af Bålby. Illustration i HT nr 6, Jan Raneke: Släkten Falkenbergs tolv schackrutor.

Bind 1, nr. 7 Marts 1963  

‘Jerusalemkorset. Illustration i HT nr 7, O. H. M. Baron Haxthausen: Jerusalemskorset.

Bind 1, nr. 8 Oktober 1963  

Tokugawa-släktens mon. Illustration i HT nr 8, Christian Otto Achen: Japansk heraldik.

Bind 1, nr. 9 Marts 1964 

Påven Paul VI:s vapen. Illustration ur HT nr 9, Bruno B. Heim: Pave Paul den Sjettes våben.

Bind 1, nr. 10 Oktober 1964

Vapenexempel med granskuror. Illustration i HT nr 10, Ahti Hammar: Granskurorna.

Titelsider og indholdsfortegnelse til bind 1 = nr. 1-10  I-VIII (länk se högst upp på sidan)

Register til nr. 1-10 – 461 (länk se högst upp på sidan)