Tidigare konferenser

Första nordiska heraldiska konferensen – Kalmar 2001

Andra nordiska heraldiska konferensen – Åbo/Turku 2003

Tredje nordiska heraldiska konferensen – Oslo 2005

Fjärde nordiska heraldiska konferensen – Hillerød 2007

Femte nordiska heraldiska konferensen – Stockholm 2009

Sjätte nordiska heraldiska konferensen – Helsingfors 2011

Sjunde nordiska heraldiska konferensen – Trondheim 2013

Åttonde nordiska heraldiska konferensen – Sønderborg 2015

Nionde nordiska heraldiska konferensen – Lund 2017 

Tionde nordiska heraldiska konferensen – Oslo 2019

Elfte nordiska heraldiska konferensen – Åbo/Turku 2022