Medlemsvapen P-T

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här. Dessutom kan andra medlemsvapen än de nu nämnda publiceras här efter ansökan till, och beslut av, styrelsen.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på A-E

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på F-J

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på U-Y

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Joakim Pauli

Blasonering: … en sköld, snedt delad i lika delar från vänster nedre till högra öfre hörnet och den nedre hälften åter delad från högra nedre till vänstra öfre delen sålunda, att det understa af dessa fält är hvitt (silver), det öfre till höger rödt och den andra öfre vänstra hälften helt gul eller guldfärgad., däri synes framåt riktadt, färdigt till rof, ett svart lejon med bakåt krökt svans, öppet gap och röd utsträckt tunga; på skölden en tornerhjälm med till vänster svart och gult, till höger rödt och hvitt hjämtäcke, ofvanpå denna en virad wulst i samma färger, med flygande band, därur två örnvingar med framåt vända ryggar uppgå, hvilka vingar i midten äro delade på tvären, öfre delen gul eller guldfärgad, nedre delen hvit eller silfverfärgad och i mitten ah hvarje en röd kil, som går till midten af varje vinge ifrån vingarnas rygg på följande sätt förändrat, beprydt och förbättrat: nämligen istället för den slutna hjälmen en fri och öppen adlig tornerhjälm, som i likhet med lejonet prydes med en gyllene kunglig krona; där ofvanpå, istället för det förutvarande , två utbredda örnvingar, hvilkas ryggar vända sig inåt, och hvar och en af dessa, på längden från ofvan till nedan, delade i två lika delar, så att den bakre (vänstra) är utåt röd, inåt silfverfärgad och den främre (högra) inåt guldfärgad, utåt svart; däremellan ett krönt svart lejon utan bakfötter med bakåt krökt svans, framsträcka ramar och röd utsträckt tunga …

Adliga ätten Pauli har sitt ursprung i Kärnten, Österrike. Vapnet lär ha blivit förlänat av hertig Karl von Steiermark 1582. Ätten upphöjdes i Tysk-romerskt riksadelsstånd 21/6 1598. Den naturaliserades som svensk adel 1625.

Svenn Poulsen

Skjold: I blåt en guld merkurstav.

Hjelmklæde: Blåt foret med guld.

Hjelmtegn: En opvoksende guld ørn.

Valgsprog: Noli timere (Du skal ikke frygte).

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 818/2022.

Tegning: Ronny Skov Andersen

Kurt Ringstrand

Skjold: I blått en gull ring over en ved bølgesnitt dannet gull skjoldfot hvori et blått seksoddet sporehjul.

Hjelmklede: Blått foret med gull.

Hjelmtegn: En harniskkledd arm holdende et muslingskall, alt i sølv.

Valspråk: Deus lux mea (Gud er mitt lys).

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 724/2012-13.

Tegning: Ronny Andersen.

Gaute Risholt

Skjold: I sølv en grønn ekekvist med tre blad og to nøtter, øverst et blått skjoldhode dannet ved
tannsnitt.

Hjelmklede: Blått foret med sølv.

Hjelmtegn: Et oppstigende sølv hjortehode med tretten-taggers gevir og en grønn ekekvist i
munnen.

Valspråk: Carpent tua poma nepotes (Dine efterkommere vil høste dine frukter).

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 797/2020.

Tegning: Ronny Andersen.

Sunil Saigal

Skjold: Lodret delt af rødt og guld en lotusblomst (set ovenfra) i modsatte farver.

Hjelmklæde: Rødt foret med guld.

Hjelmtegn: En guld sol.

Valgsprog: Vive ut vivant (alii) – Lev så at andre kan leve (eller “Lev og lad leve”).

Tegning: Sunil Saigal

Kaare Seeberg Sidselrud

Skjold: I blått felt, et opprykket løvtre av sølv fulgt av to naturlige liljer med stilk og blad av gull.

Hjelmklede: Blått foret med sølv og vulst i blått og sølv.

Hjelmtegn: En gull hjelmkrone med en oppskytende væpnet arm av sølv holdende en gull stilk med tre naturlige liljer i gull.

Valspråk: Jus facere – Nil timere (Gjør rett – frykt intet).

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 634/2003.

Tegning: Ronny Andersen.

Søren Skjold Ørts Strunk

Skjold: I sort en guld havfrue holdende en åben sølv bog i højre hånd og et sølv kors i venstre hånd, fire sølv ankre i et af en sølv strøm afgrænset blåt skjoldhoved.

Hjelmklæde: Sort foret med guld.

Hjelmtegn: En trebladet guld skibsskrue belagt med et rødt hjerte.

Valgsprog: Scientia et genere (Ved hjælp af viden og slægten).

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 805/2021.

Tegning: Ronny Andersen.

Ole Stöer

Skjold: I blått en gull svane med røde ben og nebb over en rød skjoldfot med fire sølv pæler.

Hjelmklede: Blått med gull fôr.

Hjelmtegn: En gull svane med røde ben og nebb.

Publisert: Skandinavisk Vapenrulla nr 329/1984.

Bild (treskjæring): Thorleif Aiff.

Sara Szeto f. Sunno

Sköld: I blått två motvända svanar av silver med vänster- respektive högerfoten mötande varandra, stående på en av ett bågsnitt bildad stam av guld belagd med sex röda hjärtan, ordnade tre, två och ett.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En uppkommande svan av silver mellan två blå vingar.

Registrerat: Skandinavisk Vapenrulla nr 819/2022.

Teckning: Patrick Damiaens.

Martin Sunnqvist

Sköld: I blått fält en bjälke av silver åtföljd ovan av en stolpvis genomgående ekstam med två blad och nedan av fem balkar, allt av guld.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld och silver samt hjälmbindel i blått, guld och silver.

Hjälmprydnad: En inom en blå hägnad uppväxande ek av guld med ekollon av silver.

Valspråk: Sicut quercus (Såsom en ek).

Registrerat: Skandinavisk Vapenrulla nr 677/2006.

Teckning: Marie Lynskey.

Rolf D. Swedenhammar

Sköld: Två gånger ginstyckad i rött, guld, vari tre stolpvis ställda blå hammare, och blått.

Hjälmtäcke: Blått och rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Ett rött armborst med svart båge och sträng samt med en pil av guld mellan två oxhorn av guld.

Valspråk: Honor Fides Animus (Heder, Tro, Vilja).

Registrerat: Skandinavisk Vapenrulla nr 173/1974; jfr nr 710/2011.

Teckning: Valery P. Yegorov.

Odd Andreas Sørgård

Skjold: I gull en spiss skjoldfot i rødt, gjennom delingen en vertikal streng i motsatte tinkturer.

Hjelmtegn: Et oppvoksende gull hanehode med rød kam, nebb og hakelapper.

Hjelmklede: Rødt foret med gull.

Publisert: Skandinavisk vapenrulla, nr 659/2004

Tegning: Niels Garmann-Johnsen.