Skandinavisk Vapenrulla

Skandinavisk Vapenrulla (SVR) er udgiven siden 1963 og publicerer nyantagne og ældre nordiske våbener. Fra og med 2011 er Skandinavisk Vapenrulla udgiven af Societas Heraldica Scandinavica.

Skandinavisk Vapenrullas redaktion består af:

  • Gaute Risholt, Norge (redaktør)
  • Ronny Andersen, Danmark
  • Nils G. Bartholdy, Danmark
  • Tom C. Bergroth, Finland
  • Jens Christian Berlin, Sverige
  • Wilhelm Brummer, Finland
  • Geir Nordhus, Norge
  • Kaare S. Sidselrud, Norge
  • Martin Sunnqvist, Sverige
  • Davor Zovko, Sverige

Skandinavisk Vapenrulla ser som sin opgave at være et forum for publicering og offentliggørelse af nordiske våbener, til lavest mulige omkostning for våbenantagerne. Et våben publiceres efter redaktionens nøje granskning, og hvis det lever op til principperne for god heraldisk formgivning. Publiceringsprinciper finns här. Exempel nr 1 på hur publiceringen ser ut:

Exempel nr 2:

Pris for publicering af et våben er (fr.o.m. 2023) 1 100 DKK. (Priset justeras med hänsyn till de nordiska valutakurserna.) Dette inkluderer 5 særtryk af det nummer, hvori våbenet er publiceret.

Ønsker De at publicere Deres våben i Skandinavisk Vapenrulla, kan De kontakte redaktøren på e-mail: svr@heraldik.org eller downloade anmeldelsesblanketten her på siden:

Skandinavisk Vapenrulla ingår från och med 2020 i medlemsavgiften i SHS.

Skandinavisk Vapenrulla började utges år 1963 av Christer Bökwall och Jan Raneke, tillsammans med Tor Flensmarck 1988-2010. Från och med år 2011 ges Skandinavisk Vapenrulla ut av Societas Heraldica Scandinavica, först (2011-2023) med Ronny Andersen och nu (2024-) med Gaute Risholt som redaktör.

Namnregister över hittills registrerade vapen, och systematiskt register till häfte 1-10 vapen nr 1-159, finns här.

Möjlighet att betala avgiften för publicering av ett vapen som finns här (gör detta först efter kontakt med redaktören).