SVRSkandinavisk Vapenrulla er udgiven siden 1963 og publicerer nyantagne og ældre nordiske våbener. Fra og med 2011 er Skandinavisk Vapenrulla udgiven af Societas Heraldica Scandinavica.

Skandinavisk Vapenrullas redaktion består af:

Ronny Andersen, Danmark (redaktør)
Nils G. Bartholdy, Danmark
Tom C. Bergroth, Finland
Wilhelm Brummer, Finland
Geir Nordhus, Norge
Kaare S. Sidselrud, Norge
Martin Sunnqvist, Sverige
Davor Zovko, Sverige

Skandinavisk Vapenrulla ser som sin opgave at være et forum for publicering og offentliggørelse af nordiske våbener, til lavest mulige omkostning for våbenantagerne. Et våben publiceres efter redaktionens nøje granskning, og hvis det lever op til principperne for god heraldisk formgivning.

Pris for publicering af et våben er 1200 DKK/1250 NOK/1500 SEK/160 EUR. Dette inkluderer 5 særtryk af det nummer, hvori våbenet er publiceret.

Ønsker De at publicere Deres våben i Skandinavisk Vapenrulla, kan De kontakte redaktøren på e-mail: svr@heraldik.org eller downloade anmeldelsesblanketten her på siden: anmeldelsesblankett – PDF eller anmeldelsesblankett – word

Ønsker De abonnement på Skandinavisk Vapenrulla, kontakt da redaktøren.

svr.2015

Exempeluppslag ur Skandinavisk Vapenrulla 2015

Priser for abonnement:
DKK: 100
SEK: 120
NOK: 100
EUR: 15

Rabat ved abonnement på SVR kombineret med et medlemskab af SHS:
DKK: 300
SEK: 360
NOK: 320
EUR: 40

Skandinavisk Vapenrulla 1963-2015

Skandinavisk Vapenrulla började utges år 1963 av Christer Bökwall och Jan Raneke, tillsammans med Tor Flensmarck 1988-2010. Från och med år 2011 ges Skandinavisk Vapenrulla ut av Societas Heraldica Scandinavica med Ronny Andersen som redaktör.