Medlemsvapen A-E

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här. Dessutom kan andra medlemsvapen än de nu nämnda publiceras här efter ansökan till, och beslut av, styrelsen.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på F-J

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på P-T

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på U-Y

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Berndt E. Ahlqwist

Sköld: I blått en uppflygande tupp av guld med röd beväring hållande mellan fötterna en alkvist med fyra blad av guld, däröver en ginstam av guld belagd med en slingrande röd orm.

Hjälmtäcke: Blått fodrat med guld.

Hjälmprydnad: En bepansrad hand av silver hållande ett svärd av silver med fäste av guld, allt mellan två vesselhorn delade dexter i guld och blått, sinister i blått och guld samt vartdera på sidan besatt med tre alblad av guld.

Registrerat: Skandinavisk vapenrulla, nr 813/2022, se även nr 237/1979.

Teckning: Ronny Skov Andersen.

Ronny Skov Andersen

Skjold: I rødt en liggende sølv gren besat med tre opretstående sølv blade.

Hjelmklæde: Rødt foret med sølv.

Hjelmfigur: To vesselhorn, dexter horn tværdelt af rødt og sølv, på ydersiden besat med tre blade, det øverste sølv, det midterste tværdelt af sølv og rødt, det nederste rødt, sinister horn tværdelt af sølv og rødt, på ydersiden besat med tre blade, det øverste rødt, det midterste tværdelt af rødt og sølv, det nederste sølv.

Valgsprog: Nec celerans, nec cessans.

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 721/2012-13.

Tegning: Ronny Skov Andersen

Daniel G. Andersson

Sköld: Fyrstyckad i guld och rött. I första och fjärde fältet övre respektive nedre delen av ett rött kugghjul och i andra och tredje fältet ett brinnande hjärta av guld.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två uppskjutande rödklädda armar av guld med händerna hållande ett brinnande hjärta av guld.

Valspråk: Kärleken drivkraften.

Registrerat: Skandinavisk vapenrulla, nr 680/2006.

Teckning: Daniel G. Andersson

Nils G. Bartholdy

Skjold: I rødt fem korsvis stillede St. Georgskors af guld.

Hjelmklæde: Rødt foret med guld, og med vulst af guld og rødt.

Hjelmtegn: En sort ørneflugt.

Valgsprog: Crux spes mea.

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 178/1974.

Tegning: Jan Raneke.

Tom C. Bergroth

Sköld: I guld en med rötterna uppryckt svart tallstubbe svävande över ett rött treberg.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med guld.

Hjälmtecken: Två örnvingar, dexter röd och sinister svart, vardera belagd med ett johanniterkors av silver omgivande ett rött, guldkantat frimurarekors.

Registrerat: Skandinavisk vapenrulla, nr 335/1986.

Teckning: Aage Wulff.

Jens Christian Berlin

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i svart, vari två stjärnor av silver, och guld, vari en svart björn med röd beväring.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmtecken: En stjärna av silver mellan två med naturfärgade påfågelsfjädrar besatta vesselhorn, dexter delat i guld och svart, sinister delat i svart och guld.

Teckning: Johannes Flodæus.

Claus K. Berntsen

Sköld: Genom ett inböjt mantelsnitt delad i guld, vari två röda liljekors, och rött, vari ett avslitet björnhuvud av silver med blå beväring.

Hjälmtäcke: Rött fodrat med silver.

Hjälmprydnad: En uppstigande röd björn med beväring av guld i ramarna hållande ett liljekors av silver.

Valspråk. Dominus illuminatio mea.

Registrerat: Skandinavisk vapenrulla, nr 715/2011.

Teckning: Ronny Andersen

Carl Anders Breitholtz

Sköld: I fält, delat i blått och rött, en grön lind, överlagd med en enhörning av silver.

Hjälmtäcke: Rött och blått fodrat med silver och med en adlig krona (av guld) på en hjälmbindel av silver, blått, silver och rött.

Hjälmprydnad: en uppstigande enhörning av silver mellan sex fanor, dexter röd, av silver och blå samt sinister blå, av silver och röd.

Vapnet förlänat genom adelsbrev för Claes Breitholtz den 22 maj 1650. Blasonering enligt adelsbrevet: En fördeelt Sköldh, den öfre deelen blå, och den nidre rödh, deruthi står een Enhorn aff hwijt färga, widh een grön lindh; Åfwen opå Skölden een öpen Tornerehjelm, Täcket och Crantzen medh blådt, rött och hwitt, fördeelte och bekrönta; där ofwan opå Een halft upräckt Eenhorn emellan sex fahner af blå, röde och hwite färgor; Alldeles som det medh sine Egentlige färgor här hoos afmåhlat och representerat står.

Teckning: Från adelsbrevet.

Jens Bundesen

Skjold: Af et trappegavlssnitt delt af guld og blåt hvori en guld bondeskakbrik.

Hjelmklæde: Blåt foret med guld.

Hjelmfigur: En guld bondeskakbrik.

Registreret: Skandinavisk vapenrulla, nr 757/2016.

Tegning: Ronny Andersen.

Hans Cappelen

Skjold: Delt av blått og rödt. I förste felt en pelikan som med sitt blod mater ungene i redet, alt av sölv. I annet felt tre roser med blader og sammenvokste stilker, alt av gull.

Fra hjelmen et blått hjelmklede foret med gull, og med vulst av blått og gull.

Hjelmtegn: En naturfarget Fortuna som holder et blått seil og står på en blå kule, mellom to blå vesselhorn som hvert har en gull bjelke.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla, nr 74/1965.

Tegning: Jan Raneke.

Carl-Thomas von Christierson

Sköld: I blått en balk av silver belagd med tre röda musslor, ovan åtföljd av ett hjorthuvud av guld och nedan åtföljd av en våg av guld.

Hjälmtäcke och hjälmbindel av guld, silver, blått och rött.

Hjälmtecken: En sol av guld ovanför två blå strutsfjädrar.

Vapnet förlänat genom adelsbrev för Carl von Christierson den 18 mars 1720. Blasonering enligt adelsbrevet: En blå Skiöld, hwaröfwer går en Bande af Silfwer emellan ett Hiorte hufwud och en Wichtskåhl, bägge af gull, warandes sielfwa Banden zirad med trenne röda Musslor. Ofwanpå Skiölden står en öppen Tornerhielm, öfwer hwilcken lyser en gyllende Sool, ofwanföre twänne blå Strutzfiedrar. Krantzen och Löfwärcket är af gull, silfwer, blått och rödt, aldeles, som det hos stående och med sina egentlige färgor afmåhlade Wapen det utwijsar

Bilden är hämtad från Finlands ridderskaps och adels vapenbok jemte beskrifning (1889-93) av G. F. Granfelt.

Steen Clemmensen

Skjold: Delt i sølv og blåt, herover et omvendt anker i modsat farve.

Hjelmtegn: En opvoksende sølv grif holdende en naturligt farvet alruneplante.

Hjelmklæde: Blåt foret med sølv.

Valgsprog: Non timeo sed caveo (Ikke frygtsom, men agtpågivende.)

Registreret: Skandinavisk Vaperulla nr 737/2014.

Tegning: Sunil Saigal.

Niels Arne Dam & Poul Uffe Dam

Skjold: I guld en gående rød vinget tyr med hovedet set forfra mellem tre bjælkevis stillede seksoddede blå stjerner og en bølget blå skjoldfod.

Hjelmtegn: En rødtbevæbnet sølv stork med et guld bygaks i næbbet.

Motto: Adfecta caelum (Sigt efter himlen).

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 716/2011.

Tegning: Ronny Andersen.