HT Bind 2 (1965-69)

Redigeret af Sven Tito Achen.

Digital utgåva redigerad av Jens Christian Berlin

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 2, nr. 11 Marts 1965

Adliga ätten Trolles vapen i dansk version. Illustration i HT nr 11, Sven Tito Achen: Trolle-våbenet.

Bind 2, nr. 12 Oktober 1965 

Jost Ammans träsnitt av prinsessan Annas av Danmark vapen, 1587. Illustration i HT nr 12, Hans Krag: Hvorfra kom Elefantene?

Bind 2, nr. 13 Marts 1966 

Några nya finska kommunvapen. Illustration i HT nr 13, Nya kommunvapen i Norden.

Bind 2, nr. 14 Oktober 1966  

Roskilde bys våben. Illustration i HT nr 14, Ernst Verwohlt: Roskilde bys våben og segl.

Bind 2, nr. 15 Marts 1967 

Hamburgs sigill från år 1254. Illustration i HT nr 15, Hans Schlyter: Medeltida sigillarkitektur – några iakttagelser och några tydningsproblem.

Bind 2, nr. 16 Oktober 1967 

Sigill för Erik Stenbock, greve till Bogesund (1612-1659). Illustration i HT nr 16, Bruno Fr. Ronnerstam: Min väg till heraldiken.


Bind 2, nr. 17 Marts 1968

Finlands vapen i tolkning av Ahti Hammar. Illustration i HT nr 17, Gustaf von Numers: Finlands vapensköld.

Bind 2, nr. 18 Oktober 1968

Sognepræst Peder Hiorts våben på begravelsesskjold fra Hovin kirke, Norge. Illustration i HT nr 18, Esbjørn Hiort: Hjortevåbenet i dansk-norske slægter.

Bind 2, nr. 19 Marts 1969

Våben for Flyvestation Værløse. Illustration i HT nr 19, Sven Tito Achen: Flere våbener til Flyvevåbenet.

Bind 2, nr. 20 Oktober 1969  

Två sidor ur Wijnbergen-vapenboken (1260-80-tal) med vapen för europeiska kungar och andra härskare. Illustration i HT nr 20, De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen – bildtexter finns på s. 456-457.

Titelsider og indholdsfortegnelse til bind 2 = nr. 11-20 – 1-8 (länk se högst upp på sidan)

De skandinaviske kongevåbener i Wijnbergen-våbenbogen

Register til nr. 11-20 – 487 (länk se högst upp på sidan)