Ny Nordisk heraldisk terminologi

År 1987 gav Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik ut Nordisk Heraldisk Terminologi under redaktion av fil. dr Jan Raneke. Drygt 400 heraldiska begrepp presenterades på danska, isländska, norskt bokmål, nynorska, finska och svenska. Följande år kom ett supplement med samma begrepp på franska.

En bakgrund till den nordiska terminologin finns i Vocabulaire-Atlas Héraldique, utgiven år av 1952 av Académie Internationale d’Héraldique under redaktion av baron Stalins. Den finns tillgänglig här. Drygt 500 heraldiska begrepp presenteras på franska, engelska, tyska, spanska, italienska och nederländska.

Societas Heraldica Scandinavica har av Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik fått tillstånd att uppdatera och omarbeta Nordisk Heraldisk Terminologi. Societas Heraldica Scandinavica har av Herold – Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin fått tillstånd att använda systematiken och bilderna i Wappenbilderordnung, som gavs ut år 1986 och som innehåller ett omfattande antal heraldiska begrepp på tyska, franska och engelska.

Ny Nordisk Heraldisk Terminologi kommer successivt att publiceras på denna sida, se nedan. Utgångspunkten för den nya systematiken är Wappenbilderordnung, men hänvisningar till Vocabulaire-Atlas och den äldre nordiska heraldiska terminologin finns med.

Arbetet leds av Martin Sunnqvist och Carl-Thomas von Christierson.

För de olika språken ansvarar:

  • Danska Ronny Andersen
  • Isländska Halldór Baldursson
  • Norskt bokmål Kaare Seeberg Sidselrud
  • Nynorska Øystein Ekroll
  • Finska Petteri Järvi
  • Svenska Martin Sunnqvist

Därutöver kommer ytterligare heraldiker i de nordiska länderna att konsulteras.

Resultatet publiceras på denna hemsida och så småningom i bokform. Här nedan finns de hittills färdigställda tabellerna, i en preliminär version. Synpunkter tas tacksamt emot, se kontakt-sidan.

Grundläggande begrepp på alla de nordiska språken

Sköldens delar

DanskIslenskaNorsk
bokmål
NynorskSuomeksiSvenska
ABOverkantEfri
skjaldar-
brún
Øvre
kant
Øvre
kanten
LakiÖvre
kanten
CDNedre
skjolde-
rand
Neðri
skjaldar-
brún
Nedre
kant
Nedre
kanten
TyviNedre
kanten
ACDekster
side
Hægri
skjaldar-
brún
Høyre
kant
Høgre-
kanten
Oikea
runa
Dexter
kant
BDSinister
side
Vinstri
skjaldar-
brún
Venstre
kant
Venstre-
kanten
Vasen
runa
Sinister
kant
123Skjold-
hoved
Skjald-
höfuð
Skjold-
hode
Skjold-
hovud
LakioGin-
stam
456BjælkeBjálkiBjelkeBjelkeHirsiBjälke
789SkjoldfodSkjald-
fótur
SkjoldfotSkjoldfotTyviöStam
258PælStólpiStolpe/
pæl
Stolpe/
pæl
PaaluStolpe
5Midt i
skjoldet
Miðja-/
hjarta-
skjaldar
Hjerte-
stedet
Hjarte-
staden
Sydän-
kohta
Hjärt-
platsen
159Skrå-
bjælke
Ská-
bjálki
Skrå-
bjelke/
Skrå
rekke
Skrå-
bjelke/
Skrå
rekkje
PalkkiBalk
357Sinister
skrå-
bjælke
Skábjálki
frá
vinstri
Skrå
rekke
mot
venstre
Skrå
rekkje
mot
venstre
Vasta-
palkki
Gin-
balk
AØvre
dekster
hjørne
Efra
hægra
horn
Øvre
høyre
hjørne
Øvste
høgre-
hjørnet
Oikea
yläkulma
Övre
dexter
hörn
BØvre
sinister
hjørne
Efra
vinstra
horn
Øvre
venstre
hjørne
Øvste
venstre-
hjørnet
Vasen
yläkulma
Övre
sinister
hörn
CNedre
dekster
hjørne
Neðst
til
hægri
Nedre
høyre
hjørne
Nedre
høgre-
hjørnet
Oikea
alakulma
Nedre
dexter
hörn
DNedre
sinister
hjørne
Neðst
til
vinstri
Nedre
venstre
hjørne
Nedre
venstre-
hjørnet
Vasen
alakulma
Nedre
sinister
hörn

Rangkronor och vapnets delar utanför skölden

När det gäller rangkronor finns det två nordiska system. I bilden uppe till höger (E, F, G) finns de danska rangkronorna i den övre raden och de svensk-finska i den nedre raden.

DanskIslenskaNorsk
bokmål
NynorskSuomeksiSvenska
EKrone for
ubetitlet
adel
Aðals-
kórónur
Adel
utan
tittel
Adel
utan
tittel
Ritari-/
aatelis-
kruunu
Krona
för o-
betitlad
adel
FFriherre-/
baron-
krone
Kóróna
friherra/
barons
Friherre-
krone
Friherre-
krone
Vapaa-
herran
kruunu
Friherre-/
baron-
krona
GGreve-
krone
Kóróna
greifa
Greve-
krone
Greve-
krone
Kreivin-
kruunu
Greve-
krona
1Hjelm-
krone
Hjálm-
kóróna
Hjelm-
krone
Hjelm-
krone
Kypärän-
kruunu
Hjälm-
krona
2HjelmHjálmurHjelmHjelmKypäräHjälm
3Hals-
klenodie
Háls-
keðja
Hals-
smycke
Hals-
smykke
Kaula-
koru
Hals-
klenod
4Hjelm-
klæde
Hjálm-
klæði
Hjelm-
klede
Hjelm-
klede
Kypärän-
peite
Hjälm-
täcke
5Skjold-
holdere
Skjald-
beri
Skjold-
holdere
Skjold-
haldarar
Kilven-
kannat-
tajat
Sköld-
hållare
6Posta-
ment
HellaPosta-
ment
Posta-
ment
JalustaPosta-
ment
7Hjelm-
figur /
Hjelm-
tegn
Hjálm-
tákn
Hjelm-
tegn
Hjelm-
teikn
Kypärän-
koriste
Hjälm-
prydnad
8VulstHjálm-
flétta
VulstVulstLaki-
punos
Hjälm-
bindel /
vulst
9Rang-
krona

skjoldet
Skjaldar-
kóróna
á
skjöldnum
Rang-
krone

skjoldet
Rang-
krone

skjoldet
Arvo-
kruunu
kilpessä
Rang-
krona

skölden
10Hoved-
skjold
Aðal-
skjöldur
Hoved-
skjold
Hovud-
skjold
Pää-
kilpi
Huvud-
sköld
11Midter-/
Hjerte-
skjold
Hjarta-
skjöldur
Hjerte-
skjold
Hjarte-
skjold
Sydän-
kilpi
Hjärt-
sköld
12Skjolde-
mærke
Skjaldar-
merki
Skjold-
merke
Skjold-
merke
Tunnus-
kuvio
Skölde-
märke
13Motto/
Valg-
sprog
KjörorðValg-
språk
Val-
språk
Tunnus-
lause
Devis/
Motto/
Val-
språk