Kalender

Generella anvisningar:

  • DHS, København (Lokalafdelingen Dansk Heraldisk Selskab): Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551- 3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.
  • SHL, Lund (Lokalavdelningen Societas Heraldica Lundensis): Heraldisk lunch första fredagen i månaden på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund.
  • VHS, Värmland (Lokalavdelningen Värmlands Heraldiska Sällskap): Heraldikkväll första måndagen i mars, juni, september och november i föreningslokalen på Stinsgatan 10 i Karlstad om inget annat anges. Se vidare på lokalavdelningens sida.
  • NHF (Norsk Heraldisk forening): Se www.heraldikk.no.
  • SHF (Svenska Heraldiska Föreningen): Se www.heraldik.se.
  • HSiF (Heraldiska Sällskapet i Finland – Suomen Heraldinen Seura): Se www.heraldica.fi.

Just nu är det pga. corona-pandemin ovanligt få föredrag och möten planerade. Det kommer att meddelas här eller efter förfrågan till nedan angivna e-postadresser om det blir föredrag på plats eller via Zoom.

Kommande nordiska möten – våren 2024

Sverige: Lund

Lördag 16 mars kl 13.00: Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte 2024 med tre medaljörföredrag kommer att hållas i Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, på Juridicum i Lund.

Söndag 17 mars: Guidad utflykt till ett antal kyrkor i Lunds omnejd (mer information här)

Torsdag 11 april kl 18.00: Guidad visning av de heraldiska sevärdheterna på Kulturen i Lund.

Sverige: Linköping

Torsdag 21 mars 2024 kl. 18.00-19.00 Föreläsning: Altarbrun med koppling till den heliga Birgitta – Vad säger de heraldiska vapnen om dess bakgrund? Med Martin Sunnqvist. Linköpings Slott- och Domkyrkomuseum, Borggården, S:t Persgatan 3B, Linköping. 120 kr. Anmälan här.

Danmark: København

Tirsdag d. 26. marts 2024 kl. 19.30: Fhv. heraldisk konsulent, dr.phil. Nils G. Bartholdy: Våbener ført af danske prinser og prinsesser i britisk sammenhæng

Sted: Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 15513719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.

Forårsudflugt 2024 Lørdag d. 4. maj 2024 kl. 9.30-11.30: Heraldisk byvandring i København med efterfølgende frokost kl. 13.30. Nærmere detaljer om tilmelding følger.

Mødested: Under uret på Københavns Hovedbanegård

Efterfølgende er der mulighed for frokost kl. 11.30-12.45 på Cafe Gammeltorv. Der kan vælges mellem et stjerneskud eller en pariserbøf og dertil et glas vin eller en øl til en pris på 250 DKK.

Der er plads til 25 personer til frokosten. Det er muligt at deltage i byvandringen uden at deltage i frokosten.

Tilmelding på dhs@heraldik.org senest 4. april er nødvendig og bindende. Ved tilmelding bedes oplyses om du ønsker stjerneskud eller pariserbøf.

Betaling for frokosten indbetales på selskabets konto 1551-3719354025 senest 4. april.

Finland: Helsingfors

Torsdag d. 12. marts 2024 Information følger

Torsdag d. 18. april 2024 Information følger

Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 19.30 Henric Åsklund: Häradssigill i Västergötland

Norge: Oslo

Mandag 6. maj Foredrag

Mandag 8. maj Heraldisk verksted

Mandag 10. juni Den internasjonale heraldikkdagen

Kommande internationella möten

2024-09-24–28 – Boston, Massachusetts, USA – Internationell heraldisk och genealogisk kongress (kongress nr XXXVI)

2025-08-27–30 – Iași, Rumänien – Internationellt heraldiskt kollokvium (kollokvium nr XXIII)