Kalender

Generella anvisningar:

  • DHS, København (Lokalafdelingen Dansk Heraldisk Selskab): Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551- 3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.
  • SHL, Lund (Lokalavdelningen Societas Heraldica Lundensis): Heraldisk lunch första fredagen i månaden på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund.
  • VHS, Värmland (Lokalavdelningen Värmlands Heraldiska Sällskap): Heraldikkväll första måndagen i mars, juni, september och november i föreningslokalen på Stinsgatan 10 i Karlstad om inget annat anges. Se vidare på lokalavdelningens sida.
  • NHF (Norsk Heraldisk forening): Se www.heraldikk.no.
  • SHF (Svenska Heraldiska Föreningen): Se www.heraldik.se.
  • HSiF (Heraldiska Sällskapet i Finland – Suomen Heraldinen Seura): Se www.heraldica.fi.

2020

2020-01-15 kl. 18.15Lund (SHL)Seminarium: Hur grevarna tog hertigkronan och friherrarna grevekronan. Utvecklingen av de svenska rangkronorna. Martin Sunnqvist
2020-01-27 kl. 17.00Oslo (NHF)Det nye Kartsenteret i NasjonalbiblioteketBenedicte Gamborg Briså
2020-01-28 kl. 19.30København (DHS)Foredrag: Hur grevarna tog hertigkronan och friherrarna grevekronan. Utvecklingen av de svenska rangkronorna. Martin Sunnqvist
2020-02-07 kl. 11.30Lund (SHL)Heraldisk lunch
2020-02-12 kl. 18.15Lund (SHL)Seminarium: Heraldik i BolognaCarl-Thomas von Christierson
2020-02-25 kl. 19.30København (DHS)Foredrag: Symbolkredse – fiktive våbener til inspiration Steen Clemmensen
2020-02-27 kl. 19.00Oslo (NHF)Stiftelsesdagen. Debatt: «Hvor går veien videre for Norsk Heraldisk Forening?»
2020-03-06 kl. 11.30Lund (SHL)Heraldisk lunch
2020-03-21Oslo (NHF)Norsk Heraldisk Forening: Årsmøtekonferansen 2020 Inställt
2020-03-25 kl. 18.15Lund (SHL)Seminarium: Framtagandet av Malmö stads vapenflagga, och annan heraldisk konst i Malmö stadsarkivMartin Sunnqvist
2020-03-28Göteborg (SHF)Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte Inställt
2020-03-31 kl. 19.30København (DHS) Foredrag: Scotland – is it really heraldry? Inställt Elizabeth Roads
2020-04-03 kl. 11.30Lund (SHL)Heraldisk lunch
2020-04-18Utflykt till Krapperup i Skåne. Samarrangemang SHS, SHF, DHS, SHL Se här Inställt
2020-04-23 kl. 19.00Oslo (NHF)Vapenregistrering i NordenHenric Åsklund
2020-05-08 kl. 11.30Lund (SHL)Heraldisk lunch
2020-05-11 kl. 19.00Oslo (NHF)Heraldisk verksted
2020-05-14København (DHS) Generalforsamling og jubilæumsmiddag
2020-06-10International Heraldry Day, aktviteter i bl.a. Lund och Oslo
2020-10-14–17MadridInternationell genealogisk och heraldisk kongress

2021

2020-12-03–04StockholmKonferens: Sigill i Norden
2020-08-18–21LundInternationellt heraldiskt kollokvium