Kalender

Generella anvisningar:

  • DHS, København (Lokalafdelingen Dansk Heraldisk Selskab): Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551- 3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.
  • SHL, Lund (Lokalavdelningen Societas Heraldica Lundensis): Heraldisk lunch första fredagen i månaden på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund.
  • VHS, Värmland (Lokalavdelningen Värmlands Heraldiska Sällskap): Heraldikkväll första måndagen i mars, juni, september och november i föreningslokalen på Stinsgatan 10 i Karlstad om inget annat anges. Se vidare på lokalavdelningens sida.
  • NHF (Norsk Heraldisk forening): Se www.heraldikk.no.
  • SHF (Svenska Heraldiska Föreningen): Se www.heraldik.se.
  • HSiF (Heraldiska Sällskapet i Finland – Suomen Heraldinen Seura): Se www.heraldica.fi.

Just nu är det pga. corona-pandemin ovanligt få föredrag och möten planerade. Det kommer att meddelas här eller efter förfrågan till nedan angivna e-postadresser om det blir föredrag på plats eller via Zoom.

Kommande nordiska möten

2022-01-25
kl. 19.30
DHS KøbenhavnTegner Stefan Lægaard Andersen:
Nye våbener til Beredskabsstyrelsen – en heraldisk kunstners proces
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-02-02
kl. 18.15
SHL LundDocent Martin Sunnqvist:
Motiv i domares sigill runt år 1700
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-02-22
kl. 19.30
DHS København Riddarhusgenealog, fil.kand. Magnus Bäckmark:
Riddarhusets vapensköldar
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-03-02
kl. 18.15
SHL LundTekn. dr Henric Åsklund:
Jan Ranekes ex libris-konst
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-03-29
kl. 19.00
DHS København Elizabeth Roads, Secretary to the Order of the Thistle, fhv. Snawdoun Herald:
Scotland – is it really heraldry?
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-04-09
kl. 15.00
DHS København Festseminar for dr.phil. Nils G. Bartholdy i anledning af hans 50 år i SHS’ styrelse
2022-05-27–29Åbo/Turku11. Nordiska Heraldiska Konferensen

Kommande internationella möten

2021-10-20–23MadridInternationell genealogisk och heraldisk kongress (kongress nr XXXIV)
2022-08-15–19CambridgeInternationell genealogisk och heraldisk kongress (kongress nr XXXV)
2023-08-16–19LundInternationellt heraldiskt kollokvium (kollokvium nr XXII)