Kalender

Generella anvisningar:

  • DHS, København (Lokalafdelingen Dansk Heraldisk Selskab): Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551- 3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.
  • SHL, Lund (Lokalavdelningen Societas Heraldica Lundensis): Heraldisk lunch första fredagen i månaden på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund.
  • VHS, Värmland (Lokalavdelningen Värmlands Heraldiska Sällskap): Heraldikkväll första måndagen i mars, juni, september och november i föreningslokalen på Stinsgatan 10 i Karlstad om inget annat anges. Se vidare på lokalavdelningens sida.
  • NHF (Norsk Heraldisk forening): Se www.heraldikk.no.
  • SHF (Svenska Heraldiska Föreningen): Se www.heraldik.se.
  • HSiF (Heraldiska Sällskapet i Finland – Suomen Heraldinen Seura): Se www.heraldica.fi.

Just nu är det pga. corona-pandemin ovanligt få föredrag och möten planerade. Det kommer att meddelas här eller efter förfrågan till nedan angivna e-postadresser om det blir föredrag på plats eller via Zoom.

Kommande nordiska möten

2022-09-05NHF OsloKaare Seeberg Sidselrud:
Heraldikk i norske Ex Libris
2022-09-07
kl. 18.15
SHL LundHenric Åsklund, Claus K. Berntsen och Martin Sunnqvist:
Helgon och helgonattribut i heraldiken
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-03-10NHF OsloHeraldisk Verksted
2022-10-12
kl. 18.15
SHL LundMartin Sunnqvist, Claus K. Berntsen och Björn Fridén:
Nya vapen i Svenskt Vapenregister
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-10-25
kl. 19.30
DHS København Nils G. Bartholdy:
Den ældste medalje med dansk kongevåben
2022-10-30
kl. 10-16
Svenska Heraldiska Föreningen och Riddarhuset
Stockholm
Riddarordnar och medaljer – belöningssystemets moderna återkomst
Läs mer här!
2022-11-05 kl. 15.45SHL LundGåsmiddag med inledande föredrag av Elias Sonnek om den skånska flaggans historia. Läs mer här!
2022-11-07NHF OsloJan Eide:
Kongerekkens monogrammer
2022-11-29
kl. 19.30
DHS København Martin Sunnqvist:
Det svenske ordensvæsen – tilblivelse, dvale, reform
2022-12-01
kl. 16.45
SHL LundJulbord med inledande föredrag av Jan Gyllenbok: “Vexillologiska aspekter på historiska nationsflaggor för Afghanistan, Albanien och Argentina, kopplat till ländernas historia.” Läs mer här!
2022-12-05NHF OsloHeraldisk Juleverksted
2023-01-31
kl. 19.30
DHS København Stefan Lægaard & Ronny Andersen:
Fra heraldikerens værksted
2023-02-06NHF OsloLyder Marstrander:
Ny kommunelovs innvirkning på flaggloven
2023-02-27NHF OsloStiftelsesmiddag
2023-02-28
kl. 19.30
DHS København Anton Pihl:
Ukrainsk heraldik – Nationsbyggeri i blåt, gult og hindbærfarvet
2023-03-06NHF OsloHeraldisk verksted
2023-03-28
kl. 19.30
DHS København Peter Kurrild-Klitgaard:
Adels- og borgervåbener for politiske profiler i det 18., 19., og 20. århundrede
2023-04-22NHF OsloÅrsmøteseminar
2023-05-08NHF OsloÅpent foredrag/verksted
2023-05-12–14Roskilde12. Nordiska Heraldiska Konferensen
2023-06-10Den internasjonale heraldikkdagen
2025-05-23–25Göteborg13. Nordiska Heraldiska Konferensen

Kommande internationella möten

2023-08-16–19LundInternationellt heraldiskt kollokvium (kollokvium nr XXII)
2024-09-24–28BostonInternationell heraldisk och genealogisk kongress (kongress nr XXXVI)