HT Bind 3 (1970-74)

Redigeret af O. H. M. baron Haxthausen.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 3, nr. 21 Marts 1970 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 21

Jan Raneke: Brabant, ett medeltida häroldsområde      9

Heraldisk musik                  26

Heraldica varia                   28

Hallvard Trætteberg: Norges våpen i engelske kilder i middelalderen                     29

Per Hougaard: En heraldisk guldhornsafbildning fra 1679                 40

Ny redaktør af Heraldisk Tidsskrift         50

Heraldisk litteratur siden sidst                 51


Bind 3, nr. 22 Oktober 1970    

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 22

Ingeborg Buhl: Vildmænd som frugtbarhedssymbol og skjoldholdere ved det danske kongevåben                  57

Norske aktivister                65

Nye kommunevåbener i Norden              66

Gustaf von Numers: Finlands kommunvapen               72

Hans A. K. T. Cappelen: Tanker om den heraldiske flatestil              77

Allan Tønnesen: Bomærkeføring i vore dage                86

Heraldisk litteratur siden sidst                 89

Jan Raneke: Ett heraldiskt altarbrun i Ödeby, Närke    97


Bind 3, nr. 23 Marts 1971 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 23

Sven Tito Achen: Gelre-våbenbogen og dens danske våbener           105

C. G. U. Scheffer: De svenska vapnen i Gelre-vapenboken 117

Hallvard Trætteberg: Det norske kongevåpen i Gelre-våpenboka      126

Troels Dahlerup: De holstenske våbener i Gelre-våbenbogen             147


Bind 3, nr. 24 Oktober 1971   

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 24

Henrik Berner: Gyldenløvernes våbener og de deraf afledede           153

Herman L. Løvenskiold: Et avladssegl med Archimboldus’ våpen i Alstahaug kirke                    164

Heraldica varia                   167

Nya kommunvapen i Norden                   169

Heraldisk litteratur siden sidst                 177

Kongresser i Cambridge og Wien            195

Niels Juel: Reflexioner kring några gamla sigill, deras komposition och symbolik   197


Bind 3, nr. 25 Marts 1972 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 25

Ernst Verwohlt: Kongelige danske herolder                 201

Heraldica varia                   230

Rutger Croneborg: Strövtåg bland svensk adlig heraldik under den karolinska tiden fram till Carl XII            234

Heraldisk litteratur siden sidst                 246


Bind 3, nr. 26 Oktober 1972  

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 26

Hans A. K. T. Cappelen: Det norske Cunninghamvåpnet, en heraldisk identifisering                   249

Jan Raneke: Sköldformens utveckling på danskt område 1140–1500                      262

Hans Neerbek: Erik af Pommerns danske ridderordenen og dens forhold til Elefantordenen      264

Per Hougaard: General Schuberts våbenexlibris              269

Kongressen i Liége             271

Heraldisk litteratur siden sidst                 273

Nye kommunevåpen i Norden                 285

Blixens løve  296


Bind 3, nr. 27 Marts 1973 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 27

Dronning Margrethe II’s våben                297

Sven Tito Achen: Et potteskår                 306

Heraldica Varia                  308

Nils G. Bartholdy: Tilblivelsen af våbenerne for ridderne af Dannebrog i det 17. og begyndelsen af det 18. århundrede    311

Chr. Fogd Pedersen: Dannelsen af et Nordisk Flagselskab                325

Sven Tito Achen: Carl Christian Halls våben og valgsprog                326

Heraldisk litteratur siden sidst                 329

Michel Pastoureau: Den middelalderlige heraldiks dyreverden          333


Bind 3, nr. 28 Oktober 1973

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 28

En borgerlig pendant til det gamle adelslexicon            345

Guttorm Friis: Kongsberg bys våpen, segl og flagg      372

Allan Tønnesen: Bogstaver forklædt som bomærker    377

Heraldica Varia                  380

Nye kommunevåbener i Norden              384

Heraldisk litteratur siden sidst                 391


Bind 3, nr. 29 Marts 1974 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 29

Anders Christensen: Våbenskjolde på mønter               393

Mogens Boman: Edb og heraldik            413

Heraldica Varia                  419

Ole Rostock: Frans Sedivy 1888–1973   424

Heraldisk litteratur siden sidst                 427

Bengt Olof Kälde: Birgittinsk ordensheraldik


Bind 3, nr. 30 Oktober 1974 

Häftet digitalt tillgängligt här: Danskernes Historie Online, HT 30

Titelsider og indholdsfortegnelse til bind 3 = nr.21-30 1-8

Ingrid Lysdahl: Roskildeborgernes segl 1270-1450      441

Konung Carl XVI Gustafs monogram     452

Sven Tito Achen: Det færøske flag         453

Heraldisk litteratur siden sidst                 459

Nya kommunvapen i Norden                   463

Register til nr. 21–30          468