Ge en gåva!

År 2020 inrättades Antti Matikkalas legat. Detta skedde genom att Societas Heraldica Scandinavica och Académie Internationale d’Héraldique beslutade att samla in medel för stipendier till minne av Antti Matikkala. Dessa stipendier ska inriktas mot att möjliggöra för yngre forskare inom heraldik, i första hand med inriktning mot heraldikens beröringspunkter med faleristik, att på internationella heraldiska kollokvier och kongresser presentera sin forskning. Statuterna finns här.

Antti Matikkala var medlem av styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica åren 2009-2019. Han var sedan år 2010 associerad medlem och sedan år 2016 ordinarie medlem av Académie Internationale d’Héraldique. Han var en
internationellt erkänd forskare inom heraldik och faleristik.

Stipendiet delas ut första gången år 2022 i samband med den internationella genealogiska och heraldiska kongressen i Cambridge.

Genom att ge en gåva till Antti Matikkalas legat bidrar du till att stödja yngre heraldiker så att de kan medverka i internationella heraldiska kollokvier och kongresser.

Skänk 100 DKK:

Skänk 200 DKK:

Skänk 500 DKK:

Skänk 1000 DKK:

Antti Matikkalas vapen, tecknat av Ronny Andersen.