HT Bind 4 (1975-79)

Redigeret af O. H. M. baron Haxthausen.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 4, nr. 31 Marts 1975 

Rutger Croneborg: Något om svensk adlig heraldik under den senere karolinska tiden                9

Sven Tito Achen: En genopdaget dansk adelsslægt      19

Henrik Degerman: Vase och grönvita färger                 22

Heraldica varia                   25

Sven Bankeström: Medeltida begravningsvapen i Kristdala kyrka     33

Hans Chr. Bjerg: Grølands våben            39

Ny heraldisk litteratur        49

O. H. M. baron Haxthausen: Dåbsfadet i Ønslev kirke 53

Nutida heraldik                  56


Bind 4, nr. 32 Oktober 1975    

Sven Tito Achen: En svensk doktorsdisputats om Bergshammar-Våbenbogen       57

Paulus Holm: Et halvsekels heraldikk i Norge               62

C. G. U. Scheffer: Svensk heraldik i den akademiska undervisningen, i dissertationer och i den populärvetenskapliga litteraturen under 1700-talet 63

O. H. M. baron Haxthausen: Dronning Margrethe i heraldisk klædedragt 69

Esbjørn Hiort: De sjællandske landsdommeres våbenskjolde i Sct. Bendts kirke i Ringsted        75

Hans A. K. T. Cappelen: Ski og kors i Skiens byvåpen 94


Bind 4, nr. 33 Marts 1976 

Rutger Croneborg: Försök till karaktäristik av svensk adlig heraldik under frihetstiden               105

Hans Schlyter: En heraldisk Røkpipa      114

O. H. M. baron Haxthausen: Niels fra Ø 119

Heraldica varia                   121

Nils G. Bartholdy: Suverænitetssymbolikken i det store danske kongelige våben og dens kulturhistoriske baggrund                      127

Ny heraldisk litteratur        139


Bind 4, nr. 34 Oktober 1976 

Nye kommunevåbener i Norden              153

Ingrid Nielsen: Ribeborgeres segl 1300–1450               177

Christopher von Warnstedt: Den svenska ofrälse privatheraldiken    185

Ny statsheraldiker i Sverige                     193

Heraldica Varia                  194

Heraldisk litteratur siden sidst                 199


Bind 4, nr. 35 Marts 1977

Bengt Olof Kälde: Den Svenska Kyrkans heraldik       209

Sven Tito Achen: Min vej til heraldikken                      250


Bind 4, nr. 36 Oktober 1977 

C. G. U. Scheffer: Svensk heraldik i den akademiska undervisningen, i dissertationer och i den populärvetenskapliga litteraturen under 1700-talet II 257

O. H. M. baron Haxthausen: Tretton middelalderlige sigilstamper 267

Hans Schlyter: Gustav Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka    273

Jan Raneke: Svenskt medeltidsvapen tinkturdokumenterat på tyskt klaffbord       277

Peter Bondesen: Fredrik II’s rigsvåben fra ca. 1563      279

Esbjørn Hiort: Skjoldefriser i Ringsted – og de manglende våbener  285

Heraldica varia                   298

Heraldisk litteratur siden sidst                 300


Bind 4, nr. 37 Marts 1978 

Charles M. Hansen: Hjort og slange i våbenet               305

C. G. U. Scheffer: S:t Barthélemy En korall i svenska kronans besittning 312

Geoffrey Weston: Heraldik på spillekort 314

Rutger Croneborg: Något om heraldiska former, symboler och attribut i svenska adelsvapen under gustavianska tiden samt århundradet efter 1809           321

Per Hougaard: Fortidsdyrkelse og nationalkamp i nogle danske våbener                334

Heraldica varia                   341

Heraldisk litteratur siden sidst                 343

Sven Tito Achen: Finsk heraldik i nutiden                    351


Bind 4, nr. 38 Oktober 1978 

Leif Törnquist: Regionala vapen som motiv i svenska fälttecken vid tiden för Stora Nordiska Kriget               353

Esbjørn Hiort: Slægten Nissens hjortevåben                 362

Henrik Degerman: Flaggrevidering och vapenfastställelse – Ny lagstiftning i Finland                  366

Erik Spens: Om örnars flykt m.m.            372

Nye kommunevåbener i Norden              376

Jan von Konow: Några nya svenska praktvapen           383

Gustaf von Numers in memoriam            387

David Friefeldt (1889-1978)                    390

Hans Barnekow: Skånska Provinsiallogens vapensköld                      392

Heraldica varia                   396

Heraldisk litteratur siden sidst                 399


Bind 4, nr. 39 Marts 1979 

Hans Cappelen: Gleder og savn i nyere heraldiske håndbøker           405

Bengt Olof Kälde: Påvlig heraldik          416

Ahti Hammar                      426

Ernst Verwohlt: Turneringer og ridderspil i Norden     429

Heraldica varia                   447

Heraldisk litteratur siden sidst                 449


Bind 4, nr. 40 Oktober 1979

Titelsider og indholdsfortegnelse til Bind 4 = nr. 31-40                     1-8

Erik Spens: Några vapenförvanskningar och om en släkts vapen, namn och ursprung. Ett släktforskningsförsök                      453

Heraldica varia                   470

Åke Thott: Ätten Thotts vapen                472

Heraldisk litteratur siden sidst                 475

Register til nr. 31-40           483