HT Bind 6 (1985-89)

Redigeret af Allan Tønnesen.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 6, nr. 51 Marts 1985 

Nye kommunevåbener i Norden              9

Allan Tønnesen: Bomærker og runer       23

Hans Cappelen: Litt heraldikk hos Snorre                     34

Hans Krag 1904-1984        38

Ingrid Padel: Stockholms Sankt Erik är Sankt Olof!    39

Heraldica varia                   43

Heraldisk litteratur siden sidst                 47


Bind 6, nr. 52 Oktober 1985

Knud Prange: Kønskvotering på gravsten?                   57

Kolbjørn Ekkje: Er slekta von Ely ei gren av Eliot-familien frå Cornwall?              65

Raoul Boström: Lejonet och korset         73

Sven Tito Achen: En svale og en stjerne  77

F. Finborud: Om anvendelse av heraldiske merker i det norske luftforsvar 79

Ingrid Padel: Bävern i Härnösands vapen                     87

Jens Vellev: Den sidste sten på domkirkens kirkegård  89

Cecil R. Humphery-Smith: Danmark og Canterbury     91

Lars C. Stolt: Blasoneringsteknik            93

Heraldisk litteratur siden sidst                 99


Bind 6, nr. 53 Marts 1986 

Lars Tangerås: Den norske løves opprinnelse                105

Nils G. Bartholdy: Grønlands flag           114

Åke Thott: Ett gravmonument i Åbo Domkyrka           117

Jens Vellev: Lader hannem ligge, ingen røre hans Been                     120

Bengt Olof Kälde: Series Archiepiscoporum Upsaliensis A.D. MCMLXXXV       122

Christer Bökwall: Kulturhistoriskt lexikon – en rik källa för heraldikern                  127

Nils G. Bartholdy: Fredrik Iis våben som vandmærke  131

Heraldica varia                   133

Dette hefte er udgivet med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd i Danmark.


Bind 6, nr. 54 Oktober 1986   

Nye kommunevåbener i Norden              137

Georges de Loÿe: Om ursprunget till det svenska riksvapnet Tre Kronor                155

Sigvard Mahler Dam: En aflægger af slægten »Markmand af Falster«                    175

Harald Nissen: Slekten Holbergs segl      179

Ingrid Padel: Gamle kommunvapen och nya emblem   184

Heraldica varia                   188

Heraldisk litteratur siden sidst                 192

Dette hefte er udgivet med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd i Danmark.


Bind 6, nr. 55 Marts 1987 

In memoriam Sven Tito Achen                201

† Sven Tito Achen: Amternes våbener    204

Bjørn Bratbak: Løven som norsk symbol 211

Heraldica varia                   223

Heraldisk litteratur siden sidst                 226

Dette hefte er udgivet med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd i Danmark.


Bind 6, nr. 56 Oktober 1987    

Poul Holstein: Våbengruppen Havelberg 233

Tom C. Bergroth: De finska stiftsvapnen                      258

Anders Breitholtz: Breitholtz’ vapen       264

Olof Eriksson 1911-1987   275

Per Sunmann: Romeren i Kongsbergs byvåpen – et fremmedelement i norsk heraldik                  278

Per Ingesman: Religiøs symbolik og sociale ambitioner. Den højere gejstligheds segl i dansk middelalder        283

Ingrid Padel: Heraldik längs E 4:an         301

Heraldica varia                   306

Heraldisk litteratur siden sidst                 308

Dette hefte er udgivet med støtte fra Statens humanistiske Forskningsråd i Danmark og Alfred Goods Personalhistoriske fond.


Bind 6, nr. 57 Marts 1988 

Hallvard Trætteberg 1898-1987               313

Vedtægter for Societas Heraldica Scandinavica           315

Ernst Verwohlt: De jyske Hvider og deres heraldik      318

Harald Nissen: Austrått-borgens heraldikk med Ove og Herman Bielkes aner        336

Heraldica varia                   351

Heraldisk litteratur siden sidst                 355

Dette hefte er udgivet med støtte fra Alfred Good’s Fond og Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland).


Bind 6, nr. 58 Oktober 1988 

Nye kommunevåbener i Norden              361

Poul Holstein: Våbener for danske grevskaber og friherskaber          383

Ingrid Padel: Heraldik och humor           404

Heraldica varia                   409

Heraldisk litteratur siden sidst                 418

Dette hefte er udgivet med støtte fra Alfred Good’s Fond og Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland).


Bind 6, nr. 59 Marts 1989 

C.C.C. von Barnekow og E.A. Nielsen: Et våbens tilblivelse. Egyptens præsident Mohamed Hosni Mubaraks elefantriddervåben             425

Hans Cappelen: Heraldikk på norske frimerker             428

Sigvard Mahler Dam: Heraldisk udtryk for ægtenskabsforbindelser i lavadelen     439

Heraldica varia                   446

Heraldisk litteratur siden sidst                 453

Dette hefte er udgivet med støtte fra Alfred Goods Fond og Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland).


Bind 6, nr. 60 Oktober 1989

Titelsider og indholdsfortegnelse til Bind 6 = nr. 51-60                     1-8

Birgir Thorlacius: Om courtoisie og hva det kan føre til, med eksempler fra slektene Banner og Høeg              457

Niels Garmann Johnsen: Varemerker og heraldikk        462

Bjørn Bratbak: »Et lille traktatbrud«       477

Sigvard Mahler Dam: Esbern Snares våben i Sorø og Hvide-våben i Fårevejle kirke                    480

Heraldica varia                   484

Heraldisk litteratur siden sidst                 486

Register til nr. 51-60           490