HT Bind 7 (1990-94)

Redigeret af Poul greve Holstein.

Innehållsförteckning sammanställd av Sami Nahas.


Bind 7, nr. 61 Marts 1990

Harald Nissen: Om EDB, segl og heraldikk                  9

H. Erik Olesen (†): Margrethe Skovgaards gravsten i Sankt Knuds kirke i Odense 18

Sigurd Engelstad: En heraldisk kuriositet                     28

Heraldica varia                   33

Heraldisk litteratur siden sidst                 34

Dette hefte er udgivet med støtte fra Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 62 Oktober 1990  

Nye kommunevåbener        41

Klaes Sierksma: Frisiska flaggan och provinsen Frieslands vapen      62

Nils G. Bartholdy: Danmarks kongelige hjelmtegn       70

Peter Kurrild-Klitgaard: Et dansk tre-dobbelt alliancevåben              84

Heraldica varia                   88

Heraldisk litteratur siden sidst                 96

Dette hefte er udgivet med støtte fra Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 63 Marts 1991

Lars Tangeraas: De norske ridderordeners symboler     105

Sigvard Mahler Dam: Ørnens flugt          113

Kolbjørn Ekkje: Eit norsk Butlervåpen    129

Heraldisk litteratur siden sidst                 136

Dette hefte er udgivet med støtte fra Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 64 Oktober 1991 

Nye kommunevåpen i Norge                   141

Hans Cappelen: Signingen i Trondheim   154

Bent Østergaard: Den skotske kvinde i Helsingør        159

Nils G. Bartholdy: Dannebrogskorsets form og visionære baggrund 168

Bengt Olof Kälde: Svenska Kyrkans biskopsvapen      183

Jan Raneke: Linbråka – nosklämma – gäddkäft            190

Heraldica varia                   198

Heraldisk litteratur siden sidst                 202

Dette hefte er udgivet med støtte fra Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter (Finland) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 65 Marts 1992 

Bo Tennberg: Vasa stads frihetskors       205

Åke Nisbeth: Begravningsvapen i Sverige                    215

Kolbjørn Ekkje: Ei dansk-norsk slekt Falch i Cornwall 224

Heraldica varia                   229

Heraldisk litteratur siden sidst                 231

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 66 Oktober 1992

Hans Cappelen: Militærheraldikeren og avdelingsmerkene                237

Thorbjørn Bergersen: Den norske hærs avdelingsmerker                    241

Harald Nissen: Baroniet Rosendals heraldikk               257

Per Hougaard: Monoklen – et »adelsmærke«                276

Heraldica varia                   281

Heraldisk litteratur siden sidst                 291

Ottfried Neubecker 1908-1992                300

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 67 Marts 1993 

Tom C. Bergroth: Gustaf von Numers     301

Bent Østergaard: Våbenskjolde som gave, arv og efterligning           317

Heraldica varia                   330

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark), Alfred Goods Fond og Carlsen-Langes Legatstiftelse.


Bind 7, nr. 68 Oktober 1993   

Nye kommunevåbener i Norden              333

Knut Prange: Studiet af dansk adel i senmiddelalderen                     346

Gunnar Bendix: Bernadottevapen           366

Heraldica varia                   383

Heraldisk litteratur siden sidst                 386

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 69 Marts 1994 

Nils G. Bartholdy: Christian IIs våbener og Den gyldne Vlies           397

Tom S. Vadholm: KFUM-speidernes kretsmerker        413

Hans Cappelen: Våpenretten aktuell i Norge                419

Heraldica varia                   426

Jørgen Mathiesen                428

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark) og Alfred Goods Fond.


Bind 7, nr. 70 Oktober 1994 

Titelsider og indholdsfortegnelse til Bind 7 = nr. 61-70                     1-8

Allan Tønnesen: Heraldik på skydeskiver                     429

Ernst Verwohlt: Retsbeskyttelse af offentlige våbener og slægtsvåbener                448

Susanne Vogt: Knut Pedersen Gyldenstierne og nemesis                   471

Bengt Olof Kälde: Ärkebiskopar och biskopar i Lund og Uppsala    479

Heraldica varia                   481

Heraldisk litteratur siden sidst                 484

Rutger Croneborg in memoriam               492

Dette hæfte er udgivet med støtte fra Nordisk publiceringsnævn for humanistiske tidsskrifter (Danmark) og Alfred Goods Fond.