Societas Heraldica Lundensis

Den 5 maj 2007 inrättades Societas Heraldica Lundensis som en lokalavdelning för Lund med omnejd. Dagen därpå godkändes lokalavdelningen av styrelsen för Societas Heraldica Scandinavica. Stadgar antogs år 2013. Ansvariga är:

  • Martin Sunnqvist, ordförande
  • Henric Åsklund, kassör
  • Claus K. Berntsen, sekreterare
  • Kim Dohm-Hansen, ledamot

Verksamheten består för närvarande främst av tre delar:

  • Arrangemang av utflykter och möten av heraldiskt intresse, normalt en heraldisk lunch och ett seminarium per månad under terminstid. Se Kalender.
  • Bidrag till arbetet med ordnandet och bevarandet av Jan Ranekes heraldiska kvarlåtenskap. Kontaktperson för Projekt Jan Raneke är Henric Åsklund.
  • Presentation av den skånska häradsheraldiken på en separat hemsida, se här. Sidan är under uppbyggnad. Kontaktperson för detta projekt är Martin Sunnqvist.
  • Framtagande av nya fanor för Lunds universitets nationer (slutfört under år 2018). Kontaktperson för detta projekt är Claus K. Berntsen.

Facebook-sida:

Societas Heraldica Lundensis

Dokument