Dansk Heraldisk Selskab

Dansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) er dannet i 2010 ved en omlægning i af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961). Selskabet er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Det har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica.

Protektor for Dansk Heraldisk Selskab er H.K.H. Prins Joachim.

Dansk Heraldisk Selskab arrangerer hvert år en foredragsrække, udflugter m.v.

DHS’ bestyrelse 2022-24:

  • Niels Arne Dam, analysedirektør, ph.d. (formand)
  • Ronny Andersen, kgl. våbenmaler, cand.mag (næstformand)
  • Anton Pihl, museumsinspektør (sekretær)
  • Hans Trebbien, administrator (kasserer)
  • Nils G. Bartholdy, seniorforsker, dr.phil.
  • Charlotte Hvas Valentin, samlingsinspektør, cand.mag.
  • Peter Kristiansen, museumsinspektør, cand.arch.
  • Fra maj 2023: Stefan Lægaard, tegner og illustrator

Aktiviteter

Foredrag m.v., se Kalender.

Vedtægter, referater m.v.

Vedtægter, referater m.v.