Heraldisk Tidsskrift

Här finns innehållsförteckningar för samtliga utkomna häften av Heraldisk Tidsskrift. De äldsta häftena är scannade och artiklar finns tillgängliga digitalt.

Heraldisk Tidsskrift skickas till medlemmarna två gånger per år, i mars och oktober. Adresslistor tas fram per den 1 mars och 1 oktober. Vid de tidpunkterna ska också eventuella medskick ha lämnats till redaktören.

Senast den 1 januari respektive 1 augusti ska artiklar samt kortare texter såsom recensioner och texter till Heraldica Varia vara redaktören till handa, om inget annat avtalas. Egentliga artiklar granskas genom peer review, varför förbehåll görs för att förfarandet kan ta längre tid och publicering ske i senare nummer. Redaktionen beslutar om vilket material som publiceras.

Om du vill publicera en artikel eller annan text – läs Veiledning til forfatterne och ta kontakt med redaktören, Kaare Seeberg Sidselrud, editor@heraldik.org.

HT Bind 1 (1960-64) Innehållsförteckning och artiklar i fulltext

HT Bind 2 (1965-69) Innehållsförteckning och artiklar i fulltext

HT Bind 3 (1970-74) Innehållsförteckning

HT Bind 4 (1975-79) Innehållsförteckning

HT Bind 5 (1980-84) Innehållsförteckning

HT Bind 6 (1985-89) Innehållsförteckning

HT Bind 7 (1990-94) Innehållsförteckning

HT Bind 8 (1995-99) Innehållsförteckning

HT Bind 9 (2000-04) Innehållsförteckning

HT Bind 10 (2005-09) Innehållsförteckning

HT Bind 11 (2010-14) Innehållsförteckning

HT Bind 12 (2015-19) Innehållsförteckning

HT Bind 13 (2020-24) Innehållsförteckning