Heraldisk Tidsskrift nr 111

Heraldisk Tidsskrift (ISSN 0440-6966) utges sedan år 1960, är Skandinaviens ledande heraldiska tidskrift och är en högt respekterad heraldisk tidskrift internationellt. Varje artikel granskas av ett redaktionsråd och tidskriften vänder sig till heraldiker men även till en intresserad allmänhet som vill följa med vad som händer inom den nyaste forskningen.

Heraldisk Tidsskrift utkommer två gånger om året (mars och oktober). Tidskriften sänds gratis till medlemmarna i Societas Heraldica Scandinavica. Varje nummer innehåller 32-64 sidor och färgillustrationer.

Heraldisk Tidsskrift innehåller uppsatser, debattinlägg och recensioner från den pågående historiska forskningens många olika fält. Hela Skandinavien finns behandlas och artiklarna skrivs på danska, norska eller svenska med en abstract på engelska.

Något av en profil för tidskriften är de djupgående recensionerna. Härigenom fyller tidskriften en central funktion i upprätthållandet av den offentliga granskningen av den heraldiska kunskapsproduktionen.

Kontakta redaktionen för mer information om Heraldisk Tidsskrift (kontaktuppgifter finns här).

Innehållsförteckningar för samtliga hittills utkomna häften, sorterade per årgång (bind):

Bind 12 (2015-19)

Bind 11 (2010-14)

Bind 10 (2005-09)

Bind 9 (2000-04)

Bind 8 (1995-99)

Bind 7 (1990-94)

Bind 6 (1985-89)

Bind 5 (1980-84)

Bind 4 (1975-79)

Bind 3 (1970-74)

Bind 2 (1965-69)

Bind 1 (1960-64)