Medlemsvapen U-Y

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på A-E

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på F-J

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på P-T

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Tom S. Vadholm

Skjold: Sort, firedelt av et gull mantuansk kors i hvis midte en sort kule. I hvert felt tre gull kuler (2, 1 mot korsets midte).

Hjelmtegn: To pansrede, bøyde armer delt h.h.v. i gull og sort og i sort og gull, holdende en sort kule hvori et svevende gull mantuansk kors.

Registrert: Skandinavisk Vapenrulla nr 743/2015.

Tegning: Ronny Andersen.

Jesper Wasling

Sköld: I svart fält en avhuggen kärve (vase) med två ax av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta korpvingar med vingpennor av guld.

Registrerat: Skandinavisk Vapenrulla nr 763/2017.

Teckning: Davor Zovko.

David Kofoed Wind

Skjold: Af et sænket sparresnit tværdelt af sølv og rødt hvori en sølv kofod.

Hjelmklæde: Grønt foret med sølv.

Hjelmtegn: En rødtbevæbnet sølv due med udslåede vinger.

Valgsprog: Ut discant (Så kan de lære det!)

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 742/2015.

Tegning: Ronny Andersen.