Medlemsvapen U-Y

Här publiceras vapen för medlemmar i SHS. Det krävs för att ett vapen ska tas in här att det granskats och registrerats i Skandinavisk Vapenrulla. Där finns mer information om vapnet. Även vapen som är förlänade av nordisk statschef eller har annan liknande rättsställning publiceras här. Dessutom kan andra medlemsvapen än de nu nämnda publiceras här efter ansökan till, och beslut av, styrelsen.

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på A-E

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på F-J

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på K-O

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på P-T

Vapen för medlemmar vars efternamn börjar på Z-Ö

Vapnet redovisas med bild och blasonering samt med hänvisning till registrering eller förläning.

Tom S. Vadholm

Skjold: Sort, firedelt av et gull mantuansk kors i hvis midte en sort kule. I hvert felt tre gull kuler (2, 1 mot korsets midte).

Hjelmtegn: To pansrede, bøyde armer delt h.h.v. i gull og sort og i sort og gull, holdende en sort kule hvori et svevende gull mantuansk kors.

Registrert: Skandinavisk Vapenrulla nr 743/2015.

Tegning: Ronny Andersen.

Jesper Wasling

Sköld: I svart fält en avhuggen kärve (vase) med två ax av guld.

Hjälmtäcke: Svart fodrat med guld.

Hjälmprydnad: Två svarta korpvingar med vingpennor av guld.

Registrerat: Skandinavisk Vapenrulla nr 763/2017.

Teckning: Davor Zovko.

David Kofoed Wind

Skjold: Af et sænket sparresnit tværdelt af sølv og rødt hvori en sølv kofod.

Hjelmklæde: Grønt foret med sølv.

Hjelmtegn: En rødtbevæbnet sølv due med udslåede vinger.

Valgsprog: Ut discant (Så kan de lære det!)

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 742/2015.

Tegning: Ronny Skov Andersen.

Frits Yde

Skjold: I blåt et gennemgående sølv kors, hvorpå er lagt en vægt i modsatte tinkturer med et guld lod i hver vægtskål, korset foroven ledsaget af to guld kroner.

Hjelmklæde: Blåt foret med sølv.

Hjelmtegn: To vinger, dekster vinge skrådelt af sølv og blåt og sinister vinge sinister skrådelt af sølv og blåt.

Registreret: Skandinavisk Vapenrulla nr 822/2022.

Tegning: Ronny Skov Andersen.