HT Bind 13 (2020-24)

Redigeret af Kaare Seeberg Sidselrud.

Innehållsförteckning sammanställd av Martin Sunnqvist.


Bind 13, nr. 121, Marts 2020

Ikke anvendt udkast til våben for Gardehusarregimentet. Illustration i HT 121, Ronny Andersen: Fremkomsten af heraldiske emblemer i den danske hær 1945–1950. Malet af Aage Wulff. Foto: Ronny Andersen.

Militærheraldikk

Trond Kotte: Velkommen til Akershus festning 7

Martin Sunnqvist: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? – En översikt över aktuell forskning 13

Henric Åsklund: Krigsredskap som motiv i vapnen i Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen 24

Nils G. Bartholdy: Danske hærfaner i 1600- og 1700-tallet som resultat af fejltolkede felter i kongevåbenet 38

Ronny Andersen: Fremkomsten af heraldiske emblemer i den danske hær 1945–1950 53

Erik Dam: Orlogsheraldik i Den Kongelige Danske Flåde – Søværnet 65

Knut Johannessen: Seire og nederlag – Hallvard Trætteberg og norsk militær heraldikk 84

Jan Eide: Innføring av heraldiske avdelingsmerker i det norske forsvar 103

Henrik Klackenberg: Svensk militär heraldik av idag 116

Wilhelm Brummer och Tuomas Hyrsky: 100 år av militärheraldik i Finland – en kort presentation 127

Lyder Marstrander: 10. Nordiske Heraldiske Konferanse 144

Hæfte nr. 121 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat, Det Kgl. Norske Forsvarsdepartement og Forsvarets Personellservice.

Bind 13, nr. 122, Oktober 2020

Exempel på norska kommuner som valt att använda en tidigare kommuns vapen med en annan tidigare kommuns färger. Illustration i HT 122, Jan Oskar Engene: Norsk kommunalheraldikk i endring.

Jan Oskar Engene: Norsk kommunalheraldikk i endring 153

Martin Sunnqvist: Ängelholms kommunvapen – ett exempel på god heraldik 187

Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade
av Riksarkivet under 2019 198

Heraldisk litteratur siden sidst 206

Hæfte nr. 122 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige).

Bind 13, nr. 123, Marts 2021

Marcus Tuscher: Eget våben, radering i den Kongelige Kobberstiksamling. Illustration i HT 123, Ronny Andersen: Et kunstnervåben.

Carl-Thomas von Christierson: ”Antiquo stemate et illustri familia” – skotska vapen på Finlands Riddarhus 209

Peter Kurrild-Klitgaard: Korset i hjertet og den blå pind: Våbener for to liberale politikere 241

Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade av Riksarkivet under 2020 245

Ronny Andersen: Et kunstnervåben 253

Heraldisk litteratur siden sidst 258

Hervé baron Pinoteau AIH (1927–2020) 261

Dr. Claire Boudreau AIH FRHSC (1965–2020) 262

Hæfte nr. 123 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige).

Bind 13, nr. 124, Oktober 2021

Fana för Kalmar nation i Uppsala från år 1924, ritad av Ruth Hallberg och tillverkad vid Licium (foto: Hanna Bäckström). Illustration i HT 124, Hanna Bäckström och Elias Sonnek: Nationsfanorna i Uppsala – möten mellan textilkonst och heraldik under 180 år.

Hanna Bäckström och Elias Sonnek: Nationsfanorna i Uppsala – möten mellan textilkonst och heraldik under 180 år 265

Gaute R. Risholt: På skattejakt i sølvkammeret 283

Kaare Seberg Sidselrud: Nytt katolsk bispevåpen i Norge – biskop Erik Varden O.C.S.O., Ph.D. 295

Heraldica Varia 302

Heraldisk litteratur siden sidst 305

Cecil Humphery-Smith (1928–2021) 311

Hæfte nr. 124 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat