HT Bind 13 (2020-24)

Redigeret af Kaare Seeberg Sidselrud.

Innehållsförteckning sammanställd av Martin Sunnqvist.


Bind 13, nr. 121, Marts 2020

Ikke anvendt udkast til våben for Gardehusarregimentet. Illustration i HT 121, Ronny Andersen: Fremkomsten af heraldiske emblemer i den danske hær 1945–1950. Malet af Aage Wulff. Foto: Ronny Andersen.

Militærheraldikk

Trond Kotte: Velkommen til Akershus festning … 7

Martin Sunnqvist: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? – En översikt över aktuell forskning … 13

Henric Åsklund: Krigsredskap som motiv i vapnen i Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen … 24

Nils G. Bartholdy: Danske hærfaner i 1600- og 1700-tallet som resultat af fejltolkede felter i kongevåbenet … 38

Ronny Andersen: Fremkomsten af heraldiske emblemer i den danske hær 1945–1950 … 53

Erik Dam: Orlogsheraldik i Den Kongelige Danske Flåde – Søværnet … 65

Knut Johannessen: Seire og nederlag – Hallvard Trætteberg og norsk militær heraldikk … 84

Jan Eide: Innføring av heraldiske avdelingsmerker i det norske forsvar … 103

Henrik Klackenberg: Svensk militär heraldik av idag … 116

Wilhelm Brummer och Tuomas Hyrsky: 100 år av militärheraldik i Finland – en kort presentation … 127

Lyder Marstrander: 10. Nordiske Heraldiske Konferanse … 144

Hæfte nr. 121 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat, Det Kgl. Norske Forsvarsdepartement og Forsvarets Personellservice.

Bind 13, nr. 122, Oktober 2020

Exempel på norska kommuner som valt att använda en tidigare kommuns vapen med en annan tidigare kommuns färger. Illustration i HT 122, Jan Oskar Engene: Norsk kommunalheraldikk i endring.

Jan Oskar Engene: Norsk kommunalheraldikk i endring … 153

Martin Sunnqvist: Ängelholms kommunvapen – ett exempel på god heraldik … 187

Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade
av Riksarkivet under 2019 … 198

Heraldisk litteratur siden sidst … 206

Hæfte nr. 122 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige).

Bind 13, nr. 123, Marts 2021

Marcus Tuscher: Eget våben, radering i den Kongelige Kobberstiksamling. Illustration i HT 123, Ronny Andersen: Et kunstnervåben.

Carl-Thomas von Christierson: ”Antiquo stemate et illustri familia” – skotska vapen på Finlands Riddarhus … 209

Peter Kurrild-Klitgaard: Korset i hjertet og den blå pind: Våbener for to liberale politikere … 241

Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade av Riksarkivet under 2020 … 245

Ronny Andersen: Et kunstnervåben … 253

Heraldisk litteratur siden sidst … 258

Hervé baron Pinoteau AIH (1927–2020) … 261

Dr. Claire Boudreau AIH FRHSC (1965–2020) … 262

Hæfte nr. 123 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige).

Bind 13, nr. 124, Oktober 2021

Fana för Kalmar nation i Uppsala från år 1924, ritad av Ruth Hallberg och tillverkad vid Licium (foto: Hanna Bäckström). Illustration i HT 124, Hanna Bäckström och Elias Sonnek: Nationsfanorna i Uppsala – möten mellan textilkonst och heraldik under 180 år.

Hanna Bäckström och Elias Sonnek: Nationsfanorna i Uppsala – möten mellan textilkonst och heraldik under 180 år … 265

Gaute R. Risholt: På skattejakt i sølvkammeret … 283

Kaare Seeberg Sidselrud: Nytt katolsk bispevåpen i Norge – biskop Erik Varden O.C.S.O., Ph.D. … 295

Heraldica Varia … 302

Heraldisk litteratur siden sidst … 305

Cecil Humphery-Smith (1928–2021) … 311

Hæfte nr. 124 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat

Bind 13, nr. 125, Marts 2022

Beredskabsstyrelsens nye enhedsmærker, tegnede af Stefan Lægaard. Illustration i HT 125, Stefan Lægaard: Nye heraldiske enhedsmærker til Beredskabsstyrelsen.

John Strömberg: Studentnationernas fanor i Helsingfors – historia och heraldik … 313

Stefan Lægaard: Nye heraldiske enhedsmærker til Beredskabsstyrelsen … 334

Henrik Klackenberg: Heraldiska modellritningar levererade av Riksarkivet under 2021 … 355

Heraldisk litteratur siden sidst … 359

Heraldica Varia … 367

Hæfte nr. 125 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige)

Bind 13, nr. 126, Oktober 2022

Bartolomei Meliolis medalje med profilportræt af Christian I på forsiden og hans våben på bagsiden, 1474. Illustration i HT 126, Nils G. Bartholdy: Den ældste medalje med dansk kongevåben. Nordisk middelalder – italiensk renæssance.

Audun Lem: Historien om et 350 år gammelt tinnfat – på jakt efter personer bak initialer og våpen … 369

Nils G. Bartholdy: Den ældste medalje med dansk kongevåben. Nordisk middelalder – italiensk renæssance … 382

Carl-Thomas von Christierson: Finsk pappersindustri i medaljkonsten. Text- och bildspråkets utveckling från 1930- till 1980-talet … 397

Heraldica Varia … 413

Heraldisk litteratur siden sidst … 421

Hæfte nr. 126 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat

Bind 13, nr. 127, Marts 2023

Utbetalningsmyndighetens vapen. Illustration i HT 127, Davor Zovko: Heraldiska modellritningar levererade av Riksarkivet under 2022.

Lars-Erik Vaale: Byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38 … 425

Martin Sunnqvist: Heraldisk efterbildning och förväxlingsrisk i det rättsliga skyddet för statsvapen och statsemblem … 447

Lyder Marstrander: Nye endringer i lov om flagging på kommunens offentlige bygninger … 461

Halldór Baldursson: Præsident Guðni Th. Jóhannessons våben som ridder af Elefantordenen og Serafimerordenen … 468

Magnus Bäckmark: Det svenska Riddarhusets vapensköldar … 470

Davor Zovko: Heraldiska modellritningar levererade av Riksarkivet under 2022 … 472

Lars C. Stolt (1932-2022) … 476

Erling Svane (1929-2022) … 480

Hæfte nr. 127 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat

Bind 13, nr. 128, Oktober 2023

Vapen för staden Joinville i Brasilien. Illustration i HT 128, Jan Oskar Engene: Norske løve i Brasil – en heraldisk utvandrerhistorie.

Nils G. Bartholdy: Kalkmalerier i kirker med danske kongelige våbener … 481

Tuukka Talvio: Heraldik i medaljkonsten … 503

Jan Oskar Engene: Norske løve i Brasil – en heraldisk utvandrerhistorie … 517

Bo Harald Nissen (1932-2023) … 525

Sunil Saigal (1960-2023) … 527

Hæfte nr. 127 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat

Bind 13, nr. 128, Oktober 2023

Vapen för riksarkivarien Karin Åström Iko, tecknat av Davor Zovko. Illustration i HT 129, Davor Zovko: Heraldiska (och icke-heraldiska) modellritningar
levererade av Riksarkivet under 2023.

Ronny Skov Andersen: Heraldisk kommunikation i kirkerummet … 529

Øystein Ekroll: St. Olav i middelaldersk heraldikk og sigillografi … 541

Jens Christian Berlin: En brittisk flagga i Alingsås – några noteringar om
flaggning under 1800-talet … 554

Davor Zovko: Heraldiska (och icke-heraldiska) modellritningar
levererade av Riksarkivet under 2023 … 563

Heraldica varia … 572

Heraldisk litteratur siden sidst … 576

Hæfte nr. 127 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Riksarkivet (Sverige)