Nyhedsbrev

Societas Heraldica Scandinavicas Nyhedsbrev (ISSN 1904-1233) sänds till medlemmarna per e-post. De läggs ut här med några års fördröjning. De nyaste nyhetsbreven kan av medlemmar nås genom en lösenordsskyddad länk längst ned på sidan,

Nyhetsbreven utkommer den 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december. Deadline för material såsom program för föreläsningar och aktiviteter m.m. ska vara redaktören, Stefan Laegaard, tillhanda senast den 20 i föregående månad, på adress laegaard@heraldik.org.

De nyeste nyhedsbreve findes her.