Societas Heraldica Scandinavicas Nyhedsbrev (ISSN 1904-1233) sänds till medlemmarna per e-post.

Äldre nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1 – December 2004
Nyhetsbrev 2 – April 2005
Nyhetsbrev 3 – Juni 2005
Nyhetsbrev 4 – September 2005
Nyhetsbrev 5 – Januari 2006
Nyhetsbrev 6 – April 2006
Nyhetsbrev 7 – September 2006
Nyhetsbrev 8 – December 2006
Nyhetsbrev 9 – Juni 2007
Nyhetsbrev 10 – Oktober 2007
Nyhetsbrev 11 – Februari 2008
Nyhetsbrev 12 – Juli 2008
Nyhetsbrev 13 – December 2008
Nyhetsbrev 14 – Juli 2009
Nyhetsbrev 15 – November 2009
Nyhetsbrev 16 – Februari 2010
Nyhetsbrev 17 – Juli 2010
Nyhetsbrev 18 – November 2010
Nyhetsbrev 19 – April 2011
Nyhetsbrev 20 – September 2011
Nyhetsbrev 21 – Januari 2012
Nyhetsbrev 22 – April 2012
Nyhetsbrev 23 – Juli 2012
Nyhetsbrev 24 – Oktober 2012
Nyhetsbrev 25 – Januari 2013
Nyhetsbrev 26 – April 2013
Nyhetsbrev 27 – Augusti 2013
Nyhetsbrev 28 – Oktober 2013
Nyhetsbrev 29 – Januari 2014
Nyhetsbrev 30 – Juni 2014
Nyhetsbrev 31 – Augusti 2014
Nyhetsbrev 32 – Oktober 2014
Nyhetsbrev 33 – December 2014
Nyhetsbrev 34 – Februari 2014
Nyhetsbrev 35 – April 2014
Nyhetsbrev 36 – Juli 2015
Nyhetsbrev 37 – Oktober 2015