Hedersmedlemmar / Æresmedlemmer

1961

Arvid Berghman

1984

Den 27 maj 1984 firade sällskapet sitt tjugofemårsjubileum. Då utnämndes tre hedersmedlemmar (se Heraldisk Tidsskrift bd 6 nr 51 marts 1985 s. 46):

Sven Tito Achen, Ernst Verwohlt och Ole Rostock

Motivering: “Alle tre har som medstiftere af selskabet inden for hver sit felt gennem de forløbne 25 år ydet en uvurderlig indsats i heraldikkens tjeneste.

1999

År 1999 – vid sällskapets fyrtioårsjubileum – valdes tidigare ordföranden Knud Prange till hedersmedlem. Då valdes också Jan Raneke till hedersmedlem.

Knud Prange

Knud Prange var sällskapets ordförande under 22 år, 1976-1997.

Jan Raneke

Jan Raneke var en synnerligen framstående heraldisk konstnär och blev fil. dr på en avhandling om Bergshammarsvapenboken.

2009

Vid generalförsamlingen 2009 – sällskapets femtioårsjubileum – utnämndes fyra hedersmedlemmar:

Allan Tønnesen

Motivering: Allan Tønnesen har suttit 36 år i styrelsen, varit redaktör i 10 år, ordförande i 12 år, och är Skandinaviens ledande auktoritet på bomärken.

Nils G. Bartholdy

Motivering: Nils G. Bartholdy har under 39 år lett föredragsserien i Köpenhamn, suttit 38 år styrelsen, varit vice ordförande i 10 år, och är den ledande experten på kunglig och adlig dansk heraldik. Ledamot av och vice ordförande i AIH.

Bengt-Olof Kälde

Bengt-Olof Kälde har varit Kungl. Maj:ts Ordens vapenmålare och kyrkokonstnär och står i särklass bland
heraldiska konstnärer.

Poul greve Holstein

Poul greve Holstein har suttit i styrelsen i 20 år som redaktör för Heraldisk Tidsskrift, som han har
redigerat noggrant och med en hög facklig och akademisk standard.