juni 19, 2019

Antti Matikkalas Legat

SHS och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) inrättar tillsammans Antti Matikkalas Legat. Detta legat ska ge stipendier för deltagande i internationella heraldiska kollokvier och kongresser. Stipendierna ska […]
juni 19, 2019

Kongress i Madrid 2020

Den internationella heraldiska och genealogiska kongressen hålls nästa gång i Madrid 2020. Reservera dagarna 14-17 oktober 2020! Mer information finns här.
april 10, 2019

Medlemsavgift 2019

Med Heraldisk Tidsskrift mars 2019 skulle följa en påminnelse till de medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften. På grund av ett misstag har alla medlemmar […]
april 6, 2019

Delta i nordisk heraldisk konferens!

Det går nu att anmäla sig till den 10 nordiska heraldiska konferensen i Oslo 30 maj – 2 juni 2019. Anmälan görs på www.heraldikk.no