august 28, 2019

Heraldisk Selskabs pris och Årets nordiska kommunvapen

Styrelsen i SHS har på sitt styrelsemöte den 17 augusti 2019 beslutat att inrätta Heraldisk Selskabs pris. (Det har tidigare funnits beslut om att inrätta ett […]
august 28, 2019

Antti Matikkalas legat – mer information

Till hedrandet av ordenshistoriker och styrelsemedlem i SHS Antti Matikkalas minne står Societas Heraldica Scandinavica och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) bakom inrättandet av ”Antti Matikkalas legat”. […]
juni 19, 2019

Antti Matikkalas Legat

SHS och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) inrättar tillsammans Antti Matikkalas Legat. Detta legat ska ge stipendier för deltagande i internationella heraldiska kollokvier och kongresser. Stipendierna ska […]
juni 19, 2019

Kongress i Madrid 2020

Den internationella heraldiska och genealogiska kongressen hålls nästa gång i Madrid 2020. Reservera dagarna 14-17 oktober 2020! Mer information finns här.