DHSDansk Heraldisk Selskab (Societas Heraldica Danica) er dannet i 2010 ved en omlægning i af Societas Heraldica Scandinavicas lokalafdeling for København og Omegn (grundlagt 1961). Selskabet er som sådan tilknyttet Societas Heraldica Scandinavica som dettes danske lokalafdeling. Det har dermed rødder i de to tidligere danske foreninger, Dansk Selskab for Heraldik og Sfragistik (grundlagt 1941 som Collegium Heraldicum) og Dansk Heraldisk Samfund af 1946, der i 1959 begge og samtidigt blev opløst til fordel for Societas Heraldica Scandinavica.

Protektor for Dansk Heraldisk Selskab er H.K.H. Prins Joachim.

Dansk Heraldisk Selskab arrangerer hvert år en foredragsrække, udflugter m.v.

Bestyrelse (2016-2018):

  • Peter Kurrild-Klitgaard, professor, ph.d. (formand)
  • Niels Arne Dam, underdirektør, ph.d. (1. næstformand & kasserer)
  • Ronny Andersen, kgl. våbenmaler, cand.mag. (2. næstformand & sekretær)
  • Nils G. Bartholdy, seniorforsker, cand.phil.
  • Carl-Thomas von Christierson, lektor, cand. mag.&art.
  • Peder Kristiansen, sognepræst, cand.theol.
  • Peter Kristiansen, museumsinspektør, cand.arc.
  • Bo Møller, civilingeniør

 

Aktiviteter 2016-2017

NB! I 10.-13.11. er DHS sammen med SHS på vegne af Académie Internationale d’Héraldique vært for det 20. internationale heraldiske kollokvium. Dette foregår på Amalienborg med temaet “De Store Ridderordner og Deres Heraldik”.