Statsheraldiker sökes

Svenska Riksarkivet söker nu ny statsheraldiker. Statsheraldikern är landets högsta heraldiska ämbete. Posten innehas nu av fil. dr Henrik Klackenberg, som ska gå i pension.

“Statsheraldikern har funktionsansvar för Riksarkivets heraldiska arbete och företräder myndigheten i heraldiska frågor.

I tjänsten ingår att besvara förfrågningar inom det heraldiska området, att handlägga remisser, att ge råd och utföra uppdrag som rör förslag till nya vapen, emblem och fanor, att bedriva utåtriktad verksamhet samt att föra det heraldiska arvet vidare.

Vidare ansvarar statsheraldikern för ett nätverk inom området och deltar aktivt i olika nationella och internationella heraldiska sammanhang. Statsheraldikern är föredragande i Heraldiska nämnden och sköter nämndens administration.”

Mer om tjänsten här: https://riksarkivet.se/jobb?rmpage=job&rmjob=207&rmlang=