22:a internationella heraldiska kollokviet

Det 22:a internationella heraldiska kollokviet inom Académie Internationale d’Héraldique ägde rum i Lund (Sverige), den 16-19 augusti 2023. Detta är årets viktigaste internationella heraldiska händelse.

Med temat ”Heraldiken och rätten” arrangerades kollokviet av Societas Heraldica Lundensis, tillsammans med Societas Heraldica Scandinavica och Svenska Heraldiksällskapet. Organisationskommittén bestod av professor Martin Sunnqvist, AIH, Dr Henric Åsklund, aih, och Claus K. Berntsen.

Det var 100 deltagare från 21 stater (Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Irland, Italien, Litauen, Mexiko, Nederländerna, Norge, Portugal, Rumänien, San Marino, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA).

Mer information och bilder finns på akademiens hemsida här, på kollokviets Facebook-sida (länk nedan) och på SHS Instagram.