Möten i januari, februari och mars

Nedan finns ett program över nu planerade möten i januari, februari och mars.

Här finns mer information om plats för mötena m.m. Det kan bli förändringar på så sätt att mötena blir på Zoom. Detta meddelas här eller efter förfrågan till de angivna e-postadresserna.

2022-01-25
kl. 19.30
DHS KøbenhavnTegner Stefan Lægaard Andersen:
Nye våbener til Beredskabsstyrelsen – en heraldisk kunstners proces
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-02-02
kl. 18.15
SHL LundDocent Martin Sunnqvist:
Motiv i domares sigill runt år 1700
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-02-22
kl. 19.30
DHS København Riddarhusgenealog, fil.kand. Magnus Bäckmark:
Riddarhusets vapensköldar
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-03-02
kl. 18.15
SHL LundTekn. dr Henric Åsklund:
Jan Ranekes ex libris-konst
Anmäl ditt intresse till shl@heraldik.org
2022-03-29
kl. 19.30
DHS København Elizabeth Roads, Secretary to the Order of the Thistle, fhv. Snawdoun Herald:
Scotland – is it really heraldry?
Frågor ställs till dhs@heraldik.org
2022-05-27–29Åbo/Turku11. Nordiska Heraldiska Konferensen