11. Nordiska heraldiska konferensen på Åbo slott 27 – 29 maj 2022

Vi påminner om 11. Nordiska heraldiska konferensen på Åbo slott 27 – 29 maj 2022. Konferensen arrangeras av Finlands nationalkommitté för genealogi och heraldik i samarbete med Åbo museicentral med temat: Heraldisk formgivning i medaljkonsten.

Uppdaterat föreläsningsprogram:

  • Ylva Haidenthaller: ’Medaljens syfte: Bruk och betydelse under tidig modern tid’
  • Tuukka Talvio: ’Heraldik i medaljkonsten’.
  • Tom C. Bergroth: ’Statssymbolik vid ett svenskt tronskifte år 1818’.
  • Wilhelm Brummer: ’Akseli Gallen Kallela och medaljen till riksföreståndaren Gustaf Mannerheims ära år 1919’.
  • Carl-Thomas von Christierson: ’Finsk pappersindustri i medaljkonsten. Text- och bildspråkets utveckling från 1930- till 1970-talet’.
  • Martin Tunefalk: ’Personmedaljer och social status under svenskt 1600- och 1700-tal.’
  • Tom Bergroth: ’Traditionen med heraldiska vapen i finska personmedaljer under 1800- och 1900-talet.’
  • Nils G. Bartholdy: ’Kung Christian I av Danmark och hans vapen i italienska medaljer.’

Det slutgiltiga programmet förväntas vara färdigt senare på våren 2022, men reservera redan nu dagarna
till konferensen i de historiska ramarna på Åbo slott. Angående praktiska detaljer se det preliminära
programmet som kom med senaste nummer av Heraldisk Tidskrift.