Ole Rostocks heraldiske kartotek tilgængeligt online

Ole Rostocks heraldiske kartotek er offentligt tilgængeligt online, og kan findes på https://slaegtsbibliotek.dk/slaegtsvaaben hos Danskernes Historie Online, der drives af Danske Slægtsforskeres Bibliotek.

Mere end 8.000 våben er dermed gjort søgbare og frit tilgængelige for offentligheden.

Databasen indbefatter borgerlige våben for bl.a. militærpersoner, borgerlige familier, slægtsforskere og bogsamlere samt en mindre del adelige våben.

Man har mulighed for at indtaste et familienavn og se de slægtsvåben, som familier med dette navn har antaget. Der er også mulighed for at søge ’omvendt’. Det vil sige ud fra udseendet af et våbenskjold, kan man bestemme, hvilken familie, der har det pågældende våbenskjold. Det er muligt, fordi Ole Rostock har strukturt sit kartotek efter de elementer, der indgår i våbenskjoldet. Som eksempel kan man finde familien, der har haft et todelt våbenskjold med roser som symboler.

Illustration: Ole Rostocks våben, tegnet af Jan Raneke.