Generel postadresse / postadress:

Societas Heraldica Scandinavica
c/o Martin Sunnqvist (sekretær)
Örjagården
Örja byväg 11 A
S-261 51 Landskrona
Sverige

E-post:

sekretariat@heraldik.org

Selskabets formand / ordförande:

Peter Kurrild-Klitgaard
Tesdorpfsvej 59
DK-2000 Frederiksberg
Danmark

Redaktör för Heraldisk Tidsskrift:

Kaare Seeberg Sidselrud

sidselrud@heraldik.org

Redaktör för Skandinavisk Vapenrulla:

Ronny Andersen

andersen@heraldik.org