Nordisk Heraldisk Terminologi

Vocabulaire Atlas Héraldique

År 1987 gav Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik ut Nordisk Heraldisk Terminologi under redaktion av fil. dr Jan Raneke. Drygt 400 heraldiska begrepp presenterades på danska, isländska, norskt bokmål, nynorska, finska och svenska. Följande år kom ett supplement med samma begrepp på franska.

En bakgrund till den nordiska terminologin finns i Vocabulaire-Atlas Héraldique, utgiven år av 1952 av Académie Internationale d’Héraldique under redaktion av baron Stalins. Drygt 500 heraldiska begrepp presenterades där på franska, engelska, tyska, spanska, italienska och nederländska.

Societas Heraldica Scandinavica har av Svenska Nationalkommittén för Genealogi och Heraldik fått tillstånd att uppdatera och omarbeta Nordisk Heraldisk Terminologi. Societas Heraldica Scandinavica har av Herold – Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin fått tillstånd att använda systematiken och bilderna i Wappenbilderordnung, som gavs ut år 1986 och som innehåller ett omfattande antal heraldiska begrepp på tyska, franska och engelska.

Arbetet leds av Martin Sunnqvist och Carl-Thomas von Christierson.

Wappenbilderordnung

För de olika språken ansvarar:

  • Danska Ronny Andersen
  • Isländska Halldór Baldursson
  • Norskt bokmål Kaare Seeberg Sidselrud
  • Nynorska Øystein Ekroll
  • Finska Petteri Järvi
  • Svenska Martin Sunnqvist

Därutöver kommer ytterligare heraldiker i de nordiska länderna att konsulteras.

Resultatet ska publiceras på denna hemsida och så småningom i bokform. Här nedan finns de hittills färdigställda tabellerna, i en preliminär version. Synpunkter tas tacksamt emot, se kontakt-sidan.

Tabell 1-2 Tinkturer och pälsverk (version 2018 03 21)