Årets nordiska kommunvapen 2022: Vemo/Vehmaa

Societas Heraldica Scandinavica beslutade 2019 att årligen utse Årets nordiska kommunvapen. Vi kan därigenom lyfta fram en kommun som använder sitt vapen på ett bra sätt, men vi kan också uppmärksamma ett kommunvapen för dess heraldiska förtjänster.

År 2022 är det Vemo eller Vehmaa kommuns vapen i Finland som uppmärksammas. Motiveringen är: ”Enligt Societas Heraldica Scandinavica visar Vemo kommuns vapen på ett utmärkt sätt hur en medeltida symboltradition kunnat föras vidare i 1900-talets kommunheraldik och vara en tidlös symbol för kampen mellan det goda och det onda. Kommunen använder vapnet som en visuell symbol i sin offentliga kommunikation. Därför har Societas Heraldica Scandinavica utsett Vemos kommunvapen till Årets nordiska kommunvapen 2022.”

Eller på finska: ”Vehmaan kunnan vaakuna on Societas Heraldica Scandinavican mukaan hyvä esimerkki siitä, miten keskiaikainen symboliperinne on viety eteenpäin 1900-luvun kunnallisheraldiikassa. Keskiajalta periytyvä kuva on ajaton symboli hyvän ja pahan välisestä taistelusta. Vaakuna on sellaisenaan käytössä myös Vehmaan kunnan internetsivustolla. Societas Heraldica Scandinavica on siksi valinnut Vehmaan kunnan vaakunan vuoden pohjoismaiseksi kuntavaakunaksi vuonna 2022.”

Vemo kommuns vapen tecknades av Ahti Hammar 1957. Det antogs av kommunen och fastställdes av inrikesministeriet följande år. S:ta Margareta är sedan medeltiden skyddshelgon för Vemos kyrka och vapnet är ett representativt exempel på hur en medeltida symboltradition förts vidare under 1900-talet. Vapnet kan kopplas till Åbos status som biskopsstad och innehållet utgör ett uttryck för traditionsmedvetenhet.

Enligt legenden svalde djävulen i skepnad av en drake Margareta, men korset irriterade draken så den kastade upp henne. Detta gör vapnet till en tidlös symbol för kampen mellan det goda och det onda. Kommunen använder sitt vapen enligt finska Kommunförbundets allmänna anvisningar.