Kongress i Madrid 2020

Den internationella heraldiska och genealogiska kongressen hålls nästa gång i Madrid 2020. Reservera dagarna 14-17 oktober 2020! Mer information finns här.

Uppdatering: förslag till föredrag ska lämnas senast den 31 mars 2020. Se information här.