Uppskjutna möten

Den heraldiska och genealogiska kongressen i Madrid är nu planerad till den 20-23 oktober 2021.

Den danska heraldiska föreningens årsmöte är uppskjutet till – förhoppningsvis – maj 2021.