Årets nordiska kommunvapen 2020: Ängelholm

Societas Heraldica Scandinavica har under år 2019 beslutat att årligen utse Årets nordiska kommunvapen. Vi kan därigenom lyfta fram en kommun som använder sitt vapen på ett bra sätt, men vi kan också uppmärksamma ett kommunvapen för dess heraldiska förtjänster. Utmärkelsen ska normalt överlämnas på International Heraldry Day den 10 juni.

Under senare år har kommunsammanslagningar gjort att en del nya kommuner bildats i de nordiska länderna, och det leder till behov av nya vapen. Men kommuner gör också nya versioner av befintliga vapen – bland annat för att vapnen ska fungera så bra som möjligt i digitala sammanhang. Societas Heraldica Scandinavica anser att det är viktigt att lyfta fram goda exempel som kan tjäna som förebilder för de många kommuner som överväger att ändra utformningen av kommunvapnen.

― Heraldiken har en stor fördel i att ett vapen är bestämt till sitt innehåll, men inte till sin form. Det innebär att ett vapen kan utformas på olika sätt och anpassas till olika användningsområden och stilideal men ändå vara samma vapen, säger Martin Sunnqvist, ordförande i Societas Heraldica Scandinavica.

Till Årets nordiska kommunvapen 2020 har Societas Heraldica Scandinavica utsett Ängelholms kommuns vapen.

Ängelholms vapen är: I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld och däröver en kerub av silver.

Vapnet har sitt ursprung i stadens äldsta sigill från år 1693. Det fastställdes sedermera av Kungl. Maj:t år 1934 och registrerades år 1975.

Keruben är en symbol för ängeln i kommunens namn, och laxarna syftar på fisket i Rönne å. Kronans symbolik är mera oklar.

Under år 2019 har Ängelholms kommun låtit göra en ny version av vapnet. I en intervju i Helsingborgs dagblad den 3 juni 2019 sade kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg: ”Flera kommuner frångår sina stadsvapen och använder sig istället av logotyper. Ängelholms vapen går tillbaka till 1693 och vi vill använda oss av de positiva budskap som det ger.”

― Enligt Societas Heraldica Scandinavica visar Ängelholms kommun på ett utmärkt sätt hur ett vapen kan ges en enkel och tydlig utformning som fungerar bra även i digital kommunikation. Därför har vi utsett Ängelholms kommunvapen till Årets nordiska kommunvapen 2020, säger Martin Sunnqvist.

Bilder (se nedan):

Creative commons-erkännande: Ängelholms kommun

Se här och här