INSTÄLLD: Utflykt till Krapperup 18 april 2020

Lördagen den 18 april 2020: Heraldisk utflykt till Krapperup

Ett samarrangemang mellan Societas Heraldica Scandinavica, Svenska Heraldiska Föreningen, Dansk Heraldisk Selskab och Societas Heraldica Lundensis.

09.45 Kaffe står framdukat i Brygghuset. Friherre Per Gyllenstierna, styrelseledamot i Gyllen-stiernska Krapperupsstiftelsen, hälsar oss välkomna.

10.15 Vi går genom slottet varefter intendent, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter visar oss heraldiskt och historiskt intressanta arkivalier.

12.00 Lunch med vandring i trädgården (om vädret tillåter). Lunchen består av Kaffestugans räksmörgås med vatten, kaffe och kaka och kostar 200 kr. Ta med jämna pengar i kontanter!

13.30 Slotts- och domkyrkoarkitekt Mats Edström håller ett föredrag om heraldik och bygg-nadstradition. Han kommer att tala om Krapperups spektakulära stjärnor och andra exempel på heraldisk utsmyckning av skånska slott och borgar. Föredraget hålls i Brygghuset.

15.00 Avrundning.

Anmälan till sekretariat@heraldik.org senast den 8 april 2020. Begränsat antal platser. Anmäl ev. behov av särskild kost. Vi försöker samordna samåkning, så meddela också om du har lediga platser i bil eller önskemål om skjuts. Välkommen med din anmälan!