Coronaviruset: Inställda möten

Många möten och sammankomster under mars och april månad ställs in pga. coronaviruset.

Det gäller bl.a.

  • 21 mars 2020: Årsmöteskonferens, Norsk Heraldisk Forening
  • 28 mars 2020: Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte
  • 31 mars 2020: Foredrag i København: Scotland – is it really heraldry?
  • 18 april 2020: Utflykt till Krapperup

Däremot är avsikten – än så länge – att följande arrangemang ska hållas som planerat

  • 25 mars 2020: Seminarium i Lund: Framtagandet av Malmö stads vapenflagga, och annan heraldisk konst i Malmö stadsarkiv (kommer att livesändas på Facebook och efteråt vara tillgängligt på Youtube)
  • 14 maj 2020: Generalforsamling og jubilæumsmiddag, Dansk Heraldisk Selskab