Heraldisk Tidsskrift er på vei til medlemmene

Første hefte, nr. 121, i bind 13 er på vei til en postkasse nær medlemmene. Dette nummeret inneholder foredragene i artikkelform fra den 10. nordiske heraldiske konferanse som ble avholdt i fjor på Akershus festning med tema militærheraldikk.

Trond Kotte: Velkommen til Akershus festning 7

Martin Sunnqvist: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna hjälmen började användas? – En översikt över aktuell forskning 13

Henric Åsklund: Krigsredskap som motiv i vapnen i Jan Ranekes Arkiv Europas medeltidsvapen 24

Nils G. Bartholdy: Danske hærfaner i 1600- og 1700-tallet som resultat af fejltolkede felter i kongevåbenet 38

Ronny Andersen: Fremkomsten af heraldiske emblemer i den danske hær 1945–1950 53

Erik Dam: Orlogsheraldik i Den Kongelige Danske Flåde – Søværnet 65

Knut Johannessen: Seire og nederlag – Hallvard Trætteberg og norsk militær heraldikk 84

Jan Eide: Innføring av heraldiske avdelingsmerker i det norske forsvar 103

Henrik Klackenberg: Svensk militär heraldik av idag 116

Wilhelm Brummer och Tuomas Hyrsky: 100 år av militärheraldik i Finland – en kort presentation 127

Lyder Marstrander: 10. Nordiske Heraldiske Konferanse 144

Hæfte nr. 121 er udgivet med støtte fra Alnefelts Legat og Forsvarets Personellservice.