Förlängd tid Call for Papers Madrid

Den internationella heraldiska och genealogiska kongressen hålls – som tidigare annonserats – nästa gång i Madrid den 14-17 oktober 2020. Vi hoppas att corona-virusets framfart ska ha hejdats i god tid innan dess. Mer information finns här. Tiden för förslag till föredrag har förlängts och ska nu lämnas senast den 31 maj 2020. Se information här. Här […]

Heraldisk Tidsskrift er på vei til medlemmene

Første hefte, nr. 121, i bind 13 er på vei til en postkasse nær medlemmene. Dette nummeret inneholder foredragene i artikkelform fra den 10. nordiske heraldiske konferanse som ble avholdt i fjor på Akershus festning med tema militærheraldikk. Trond Kotte: Velkommen til Akershus festning 7 Martin Sunnqvist: Uppkom heraldiken på grund av att den slutna […]

Coronaviruset: Inställda möten

Många möten och sammankomster under mars och april månad ställs in pga. coronaviruset. Det gäller bl.a. 21 mars 2020: Årsmöteskonferens, Norsk Heraldisk Forening 28 mars 2020: Svenska Heraldiska Föreningens årsmöte 31 mars 2020: Foredrag i København: Scotland – is it really heraldry? 18 april 2020: Utflykt till Krapperup Däremot är avsikten – än så länge […]

INSTÄLLD: Utflykt till Krapperup 18 april 2020

Lördagen den 18 april 2020: Heraldisk utflykt till Krapperup Ett samarrangemang mellan Societas Heraldica Scandinavica, Svenska Heraldiska Föreningen, Dansk Heraldisk Selskab och Societas Heraldica Lundensis. 09.45 Kaffe står framdukat i Brygghuset. Friherre Per Gyllenstierna, styrelseledamot i Gyllen-stiernska Krapperupsstiftelsen, hälsar oss välkomna. 10.15 Vi går genom slottet varefter intendent, fil. dr Ritwa Herjulfsdotter visar oss heraldiskt […]

Årets nordiska kommunvapen 2020: Ängelholm

Societas Heraldica Scandinavica har under år 2019 beslutat att årligen utse Årets nordiska kommunvapen. Vi kan därigenom lyfta fram en kommun som använder sitt vapen på ett bra sätt, men vi kan också uppmärksamma ett kommunvapen för dess heraldiska förtjänster. Utmärkelsen ska normalt överlämnas på International Heraldry Day den 10 juni. Under senare år har […]

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida! Vi hoppas att det ska bli lättare att hitta här nu. Vi har lagt till mer information än tidigare och kommer att arbeta vidare med att lägga till information om nordisk heraldik.

New book 2019: Nordic Heraldic Bookplates

The book Nordiske Heraldiske Exlibris (Nordic Heraldic Bookplates), edited by Peter Kurrild-Klitgaard, was published in May 2019. The book has 98 pages and contains 85 bookplates from the 1950s to 2019. Among the artists are Ronny Andersen, Arvid Berghman, Christian Blæsbjerg, Frederik Britze, Johannes Britze, Magnus Bäckmark, Bengt Olof Kälde, Gustaf von Numers, Jan Raneke, Vladimir Sagerlund, Sunil […]