Systematiskt register SVR 1963-1970

Ett systematiskt register över vapen intagna i Skandinavisk Vapenrulla 1963-1970, häfte 1-10, vapen nr 1/1963-159/1970, finns nu här.

Det systematiska registret gör det möjligt att leta fram ett vapen utifrån sköldens och hjälmprydnadens motiv.

Planen är att resterande vapen också ska systematiseras.