Generalforsamling i Dansk Heraldisk Selskab

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Heraldisk Selskab tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 18:15 i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om perioden 2018-20
  3. Beretninger fra nedsatte udvalg
  4. Regnskab og budget
  5. Behandling af forslag. Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 4 for at opnå enklere valg og sammensætning af bestyrelsen (med mindre konsekvensrettelser i §§ 6 og 9)
  6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt evt. næstformænd
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Evt.

NB: Af hensyn til at vi kan gennemføre en forsvarlig afvikling i lyset af coronaepidemien beder jeg om, at man på forhånd melder sin deltagelse til sekretæren på dhs@heraldik.org

Med venlig hilsen

Niels Arne Dam, formand