Bok från Madrid

Artiklarna från den 34:e internationella genealogiska och heraldiska kongressen i Madrid i oktober 2021 har nu publicerats.

Det finns ett skandinaviskt och ett baltiskt bidrag:

Martin Sunnqvist skriver om heraldiska och andra symboler i hovrättsdomares sigill omkring år 1700.

Agnė Railaitė-Bardė skriver om ovanliga sköldformer och timbreringar under rubriken “crazy heraldry”.

Och så finns det ytterligare 36 artiklar.

Boken kan köpas här: https://www.edicioneshidalguia.es/?product=actas-congreso-internacional-de-las-ciencias-genealogica-y-heraldica