Heraldiska möten i Köpenhamn, Lund och Helsingfors

Föredrag i Köpenhamn hösten 2019 – våren 2020 :

Alle foredrag foregår i Rosenborgs foredragssal, Øster Voldgade 4B – over gården. Indgang via porten Øster Voldgade 4B. Præcist fremmøde, porten låses kl. 19:20. Pris: 50 kr. pr. foredrag, der betales kontant. Lige penge bedes medbragt. Alternativt kan der betales 150 kr. for fem foredrag (oktober-marts) ved indbetaling til selskabets konto (Danske Bank 1551- 3719354025). Dette tilbud gælder kun for medlemmer af SHS.

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 19.30 Museumsinspektør, cand.arch. Peter Kristiansen: Anetavler med ambitioner – om lånte fjer og andet godt….

Tirsdag 26. november 2019 kl. 19.30 Arkivar, heraldisk konsulent, cand.mag. Ronny Andersen: Fake news og honnette ambitioner i Griffenfelds våbenføring

Tirsdag 28. januar 2020 kl. 19.30 Adjungerad universitetslektor, jur.dr. Martin Sunnqvist: Hur grevarna tog hertigkronan och friherrarna grevekronan. Utvecklingen av de svenska rangkronorna.

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.30 Cand.scient. Steen Clemmensen: Symbolkredse – fiktive våbener til inspiration

Tirsdag 31. marts 2020 kl. 19.30 Elizabeth Roads, Snawdoun Herald, Secretary to the Order of the Thistle: Scotland – is it really heraldry?

Generalforsamling afholdes torsdag den 14. maj 2020 og efterfølges af jubilæumsmiddag. Mere information senere.

Föredrag i Lund hösten 2019 – våren 2020 :

Heraldisk lunch återupptas fredag 6 september på Gamla franska, Saluhallen, Mårtenstorget 1, Lund, kl. 11.30. Därefter samma tid och plats första fredagen i månaden.

Seminarierna nedan hålls på Juridicum, Lilla Gråbrödersgatan 4–6, Lund.

ONSDAG 25 september 2019 kl. 18.15 / XXXIX: Henric Åsklund: En översikt över olika former för vapenregistrering i Norden

MÅNDAG 21 oktober 2019 kl. 18.15 / XL: Martin Sunnqvist: Skandinavisk Vapenrullas uppkomst och utveckling samt dess koppling till Societas Heraldica Scandinavica

TORSDAG 21 november 2019 kl. 18.15 / XLI: Martin Sunnqvist: Framtagandet av Malmö stads vapenflagga, och annan heraldisk konst i Malmö stadsarkiv

Någon gång under vecka 51: julbord / XLII: Vi återkommer med detaljer om dag, tid och plats Ronny Andersen: Fake news og honnette ambitioner i Griffenfelds våbenføring

MÅNDAG den 13 januari 2020 kl. 18.15 / XLIII: Martin Sunnqvist: Utvecklingen av de svenska rangkronorna. Hur grevarna tog hertigkronan och friherrarna grevekronan

Nedanstående dagar är preliminära.

TISDAG den 11 februari 2020 kl. 18.15 / XLIV: ämne ännu ej fastställt

MÅNDAG den 9 mars 2020 kl. 18.15 / XLV: ämne ännu ej fastställt

Någon gång under våren 2020: Utflykt till Krapperup och Brunnby, samarrangemang med Dansk Heraldisk Selskab

MÅNDAG den 6 april 2020 kl. 18.15/ XLVI: ämne ännu ej fastställt

MÅNDAG den 4 maj 2020 kl. 18.15/ XLVII: ämne ännu ej fastställt

ONSDAG den 10 juni 2020 kl. 18.15 / XLVIII: International Heraldry Day ämne ännu ej fastställt

Föredrag i Helsingfors hösten 2019 – våren 2020:

I serien Studia Heraldica är nedanstående finskspråkiga föredrag planerade under hösten. De hålls i Vetenskapens Hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors i sal 404, och är öppna för allmänheten och avgiftsfria. Se vidare på hemsidan http://www.heraldica.fi/fi

12.9.2019 kl. 18.30 – 20.00, wikipedist Miku Malinen: Heraldiikka Wikipediassa, Heraldik i Wikipedia

17.10. kl. 18.30 – 20.00, arkitekt, konstnär Kalevi Karlsson: Tarinointia kouluvuosien vaakunainnostuksestani, Berättelser om mitt vapenintresse under skolåren

21.11.2019 kl. 18.00 – 20.00, heraldiska konsnär Harri Rantanen: Seuran syyskokous ja syyskokousesitelmä, Vaakunan suunnittelu, Sällskapets höstmöte och höstföredrag: Planering av ett vapen