Heraldisk Selskabs pris och Årets nordiska kommunvapen

Styrelsen i SHS har på sitt styrelsemöte den 17 augusti 2019 beslutat att inrätta Heraldisk Selskabs pris. (Det har tidigare funnits beslut om att inrätta ett annat pris med samma namn men det har aldrig utdelats.)

Heraldisk Selskabs Pris ska delas ut till någon som gjort betydande insatser för att samla och sprida kunskaper av stor betydelse för nordisk heraldik. Det kan t.ex. vara fråga om ett livsverk eller ett genomfört projekt, och även om det kan handla om ett enstaka nordiskt land ska utfallet vara till nytta för nordisk heraldik som helhet. Priset ska delas ut på de nordiska heraldiska konferenserna. Beslut kommer att fattas sent på året före en heraldisk konferens, och det kommer dessförinnan att finnas möjlighet att nominera kandidater. Priset består av ett diplom.

Styrelsen i SHS har samma dag beslutat att utse Årets nordiska kommunvapen. Vi kan därigenom lyfta fram en kommun som använder sitt vapen på ett bra sätt, men vi kan också uppmärksamma ett kommunvapen för dess heraldiska förtjänster. Utmärkelsen ska normalt överlämnas på International Heraldry Day den 10 juni.

Styrelsen avser att på sitt möte den 30 november – 1 december 2019 besluta om Årets nordiska kommunvapen 2020. Motiverade nomineringar tas emot fram till den 1 november 2019 på sekretariat@heraldik.org.