Kongress i Madrid 2020
juni 19, 2019
Antti Matikkalas legat – mer information
august 28, 2019

Antti Matikkalas Legat

SHS och Académie Internationale d’Héraldique (AIH) inrättar tillsammans Antti Matikkalas Legat.

Detta legat ska ge stipendier för deltagande i internationella heraldiska kollokvier och kongresser.

Stipendierna ska inriktas mot att möjliggöra för yngre forskare inom heraldik, i första hand med inriktning mot heraldikens beröringspunkter med faleristik, att på internationella heraldiska kollokvier och kongresser presentera sin forskning.

Bidrag till legatets grundplåt emottas till minne av Antti. Sätt senast den 30 augusti 2019 in valfritt belopp på SHS:s konto (se https://heraldik.org/10-2/medlemskap/), märk inbetalningen “Antti Matikkalas legat” och med ditt namn, som – om du inte meddelar annat – kommer att stå med på en adress som överlämnas till Anttis familj.

Skriv et svar